Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2019-003

Публикувано на: 15.01.2019 г. | 13:57:22 ч.

Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект “Довеждащ път в ПИ с идентификатор 63427.85.39 от км. 0+000 до 0+090.00, местност „Слатина“ по кадастрална карта на гр. Русе

Процедура: ограничена процедура


Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Качено на: 15.01.2019 г.| 14:01:31 ч. .pdf/729.81 KB ]

Проект на договор

Качено на: 15.01.2019 г.| 14:01:31 ч. .docx/47.31 KB ]

Образци на документи

Качено на: 15.01.2019 г.| 14:01:31 ч. .docx/174.81 KB ]

Указания за подготовка на образците

Качено на: 15.01.2019 г.| 14:01:31 ч. .docx/88.54 KB ]

Техническа документация и количествена сметка

Качено на: 15.01.2019 г.| 14:01:32 ч. .rar/23.71 MB ]

Информация до АОП за публикувана обява за обществена поръчка

Качено на: 15.01.2019 г.| 14:31:20 ч. .pdf/62.49 KB ]

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

Качено на: 01.02.2019 г.| 09:12:30 ч. .pdf/64.28 KB ]

Протокол №1 от работата на комисията

Качено на: 19.02.2019 г.| 17:10:13 ч. .pdf/209.19 KB ]

Утвърден Протокол от работата на комисията

Качено на: 29.03.2019 г.| 09:41:11 ч. .pdf/320.32 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка и приложения

Качено на: 19.04.2019 г.| 14:20:45 ч. .rar/6.54 MB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/