Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2019-056

Публикувано на: 04.09.2019 г. | 09:26:33 ч.

Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Изграждане на спортна зала в СУ „Васил Левски“, находящ се в УПИ I-Училище, кв. 848 в ж.к. „Дружба I“, ул. „Гео Милев“ №1, гр. Русе“ – етап I

Процедура: ограничена процедура


Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 04.09.2019 г.| 10:32:24 ч. .pdf/80.83 KB ]

Обявление за поръчка

Качено на: 04.09.2019 г.| 10:32:24 ч. .pdf/126.79 KB ]

Указания за подготовка на офертите

Качено на: 04.09.2019 г.| 10:32:24 ч. .doc/324.00 KB ]

Методика за оценка на офертите

Качено на: 04.09.2019 г.| 10:32:24 ч. .docx/46.79 KB ]

Техническа спецификация 2019-056. салон В.Левски.docx

Качено на: 04.09.2019 г.| 10:32:24 ч. docx/238.10 KB ]

Образец - техническо предложение

Качено на: 04.09.2019 г.| 10:32:24 ч. .docx/28.63 KB ]

Образец - ценово предложение

Качено на: 04.09.2019 г.| 10:32:24 ч. .docx/29.62 KB ]

Проект на договор

Качено на: 04.09.2019 г.| 10:32:53 ч. .docx/41.21 KB ]

Европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Качено на: 04.09.2019 г.| 10:33:48 ч. .zip/92.33 KB ]

Техническа документация; Количествени сметки

Качено на: 04.09.2019 г.| 10:36:29 ч. ]

Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 25.09.2019 г.| 15:27:37 ч. .pdf/12.72 KB ]

Обявление за възложена поръчка

Качено на: 09.10.2019 г.| 14:17:32 ч. .pdf/91.77 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/