Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2018-006

Публикувано на: 19.01.2018 г. | 10:54:58 ч.

Изпълнение на строителни и монтажни работи за „Обновяване на 20 детски площадки на територията на гр. Русе“

Процедура: ограничена процедура


Решение за откриване на процедурата

Качено на: 19.01.2018 г.| 11:47:31 ч. .pdf/232.15 KB ]

Обявление за откриване на поръчката

Качено на: 19.01.2018 г.| 11:47:47 ч. .pdf/588.57 KB ]

Документация за обществената поръчка

Качено на: 19.01.2018 г.| 11:48:02 ч. .doc/425.50 KB ]

Приложение №1 Техническа спецификация

Качено на: 19.01.2018 г.| 11:48:20 ч. .docx/235.65 KB ]

Приложение №2 Методика за оценка на офертите

Качено на: 19.01.2018 г.| 11:48:42 ч. .docx/19.69 KB ]

Образци на КСС

Качено на: 19.01.2018 г.| 11:48:54 ч. .zip/204.03 KB ]

Проект на договор

Качено на: 19.01.2018 г.| 11:49:11 ч. .docx/42.93 KB ]

Инвестиционни проекти

Качено на: 19.01.2018 г.| 13:26:42 ч. ]

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Качено на: 21.03.2018 г.| 16:04:11 ч. .doc/29.00 KB ]

Протоколи и Решение за класиране

Качено на: 26.03.2018 г.| 16:29:28 ч. .pdf/164.26 KB ]

Обявление за възложена поръчка

Качено на: 26.04.2018 г.| 14:12:36 ч. .pdf/138.20 KB ]

Сключен договор и приложения към него

Качено на: 26.04.2018 г.| 14:13:06 ч. .rar/3.58 MB ]

Обявление за приключил договор

Качено на: 13.09.2018 г.| 15:47:41 ч. .pdf/331.22 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/