Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2018-069

Публикувано на: 17.10.2018 г. | 13:41:25 ч.

Изпълнение на строително-монтажни работи на обект Ремонт на сградата и околното пространство на Пантеон на възрожденците, гр. Русе

Процедура: ограничена процедура

Решение за откриване на обществена поръчка

Качено на: 22.10.2018 г.| 11:30:14 ч. .pdf/125.02 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 22.10.2018 г.| 11:30:28 ч. .pdf/152.66 KB ]

Указания за подготовка на офертите 2018-069. (1).doc

Качено на: 22.10.2018 г.| 11:30:45 ч. doc/1.23 MB ]

Техническа спецификация

Качено на: 22.10.2018 г.| 11:30:58 ч. .docx/1.04 MB ]

Количествено-стойностна сметка

Качено на: 22.10.2018 г.| 11:31:38 ч. .xlsx/38.06 KB ]

Приложение към техническата спецификация

Качено на: 22.10.2018 г.| 11:32:14 ч. .pdf/32.84 MB ]

Методика за оценка на офертите

Качено на: 22.10.2018 г.| 11:33:07 ч. .docx/835.33 KB ]

еЕЕДОП

Качено на: 22.10.2018 г.| 11:33:24 ч. .zip/83.32 KB ]

Проект на договор

Качено на: 22.10.2018 г.| 11:34:20 ч. .docx/438.20 KB ]

Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП 2018-069. 44 от ЗОП.pdf

Качено на: 22.10.2018 г.| 17:14:52 ч. pdf/12.86 KB ]

Приемо-предавателен протокол

Качено на: 22.10.2018 г.| 17:15:42 ч. .pdf/179.89 KB ]

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Качено на: 17.01.2019 г.| 14:34:19 ч. .pdf/12.40 KB ]

Протокол №2 от работата на комисията

Качено на: 13.02.2019 г.| 15:23:09 ч. .pdf/63.93 KB ]

Протокол №1 от работата на комисията

Качено на: 13.02.2019 г.| 15:23:36 ч. .pdf/179.15 KB ]

Решение за определяне на изпълнител

Качено на: 13.02.2019 г.| 15:24:06 ч. .pdf/33.92 KB ]

Доклад от работата на комисията

Качено на: 13.02.2019 г.| 15:24:26 ч. .pdf/211.29 KB ]

Договор

Качено на: 16.04.2019 г.| 10:32:51 ч. .pdf/395.24 KB ]

Обявление за възложена поръчка

Качено на: 16.04.2019 г.| 10:35:48 ч. .pdf/103.49 KB ]

Техническо и ценово предложение

Качено на: 16.04.2019 г.| 10:46:22 ч. ]

Обявление за приключен договор

Качено на: 17.11.2020 г.| 15:23:38 ч. pdf/2.82 MB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/