Номер: 2018-069

Публикувано на: 17.10.2018 г. | 13:41:25 ч.

Изпълнение на строително-монтажни работи на обект Ремонт на сградата и околното пространство на Пантеон на възрожденците, гр. Русе

Процедура: ограничена процедура

Решение за откриване на обществена поръчка

Качено на: 22.10.2018 г.| 11:30:14 ч. .pdf/125.02 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 22.10.2018 г.| 11:30:28 ч. .pdf/152.66 KB ]

Указания за подготовка на офертите 2018-069. (1).doc

Качено на: 22.10.2018 г.| 11:30:45 ч. doc/1.23 MB ]

Техническа спецификация

Качено на: 22.10.2018 г.| 11:30:58 ч. .docx/1.04 MB ]

Количествено-стойностна сметка

Качено на: 22.10.2018 г.| 11:31:38 ч. .xlsx/38.06 KB ]

Приложение към техническата спецификация

Качено на: 22.10.2018 г.| 11:32:14 ч. .pdf/32.84 MB ]

Методика за оценка на офертите

Качено на: 22.10.2018 г.| 11:33:07 ч. .docx/835.33 KB ]

еЕЕДОП

Качено на: 22.10.2018 г.| 11:33:24 ч. .zip/83.32 KB ]

Проект на договор

Качено на: 22.10.2018 г.| 11:34:20 ч. .docx/438.20 KB ]

Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП 2018-069. 44 от ЗОП.pdf

Качено на: 22.10.2018 г.| 17:14:52 ч. pdf/12.86 KB ]

Приемо-предавателен протокол

Качено на: 22.10.2018 г.| 17:15:42 ч. .pdf/179.89 KB ]

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Качено на: 17.01.2019 г.| 14:34:19 ч. .pdf/12.40 KB ]

Протокол №2 от работата на комисията

Качено на: 13.02.2019 г.| 15:23:09 ч. .pdf/63.93 KB ]

Протокол №1 от работата на комисията

Качено на: 13.02.2019 г.| 15:23:36 ч. .pdf/179.15 KB ]

Решение за определяне на изпълнител

Качено на: 13.02.2019 г.| 15:24:06 ч. .pdf/33.92 KB ]

Доклад от работата на комисията

Качено на: 13.02.2019 г.| 15:24:26 ч. .pdf/211.29 KB ]

Договор

Качено на: 16.04.2019 г.| 10:32:51 ч. .pdf/395.24 KB ]

Обявление за възложена поръчка

Качено на: 16.04.2019 г.| 10:35:48 ч. .pdf/103.49 KB ]

Техническо и ценово предложение

Качено на: 16.04.2019 г.| 10:46:22 ч. ]

Обявление за приключен договор

Качено на: 17.11.2020 г.| 15:23:38 ч. pdf/2.82 MB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/