Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2018-007

Публикувано на: 23.01.2018 г. | 14:00:08 ч.

Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), по одобрени технически инвестиционни проекти на обект: „Основен ремонт и укрепване на подпорни стени към съоръжение (приемник) за дъждовни води на канал – помпена станция Ялта в УПИ I 5095 – За спортен компл

Процедура: ограничена процедура

ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

Качено на: 23.01.2018 г.| 14:18:00 ч. .pdf/771.86 KB ]

Техническа спецификация

Качено на: 23.01.2018 г.| 14:21:15 ч. .pdf/194.77 KB ]

Образци на документи

Качено на: 23.01.2018 г.| 14:21:27 ч. .docx/128.67 KB ]

Образец - КСС

Качено на: 23.01.2018 г.| 14:21:43 ч. .xls/51.50 KB ]

Проект на договор

Качено на: 23.01.2018 г.| 14:21:55 ч. .docx/37.78 KB ]

Инвестиционни проекти

Качено на: 23.01.2018 г.| 14:25:57 ч. ]

Протокол от работата на комисията

Качено на: 13.03.2018 г.| 10:24:09 ч. .pdf/490.05 KB ]

Договор и приложения към него

Качено на: 03.05.2018 г.| 15:11:24 ч. .pdf/513.68 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/