Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2016-094

Публикувано на: 01.12.2016 г. | 14:24:47 ч.

Изработка и доставка на мебели за нуждите на Община Русе и второстепени разпоредители по обособени позиции

Процедура: ограничена процедура


Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 01.12.2016 г.| 14:55:22 ч. .pdf/193.07 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 01.12.2016 г.| 14:55:22 ч. .pdf/481.58 KB ]

Документация за обществена поръчка

Качено на: 01.12.2016 г.| 14:55:22 ч. .docx/117.46 KB ]

Приложения по обособени позиции

Качено на: 01.12.2016 г.| 14:55:22 ч. .xls/48.50 KB ]

Приложения

Качено на: 01.12.2016 г.| 14:55:22 ч. .pdf/742.88 KB ]

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Качено на: 01.12.2016 г.| 14:55:22 ч. .doc/207.50 KB ]

Протоколи от работата на комисията

Качено на: 13.01.2017 г.| 11:10:53 ч. .pdf/241.58 KB ]

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти

Качено на: 31.01.2017 г.| 09:12:53 ч. .pdf/100.55 KB ]

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Качено на: 21.02.2017 г.| 14:02:55 ч. .pdf/197.10 KB ]

Протокол №3 от работата на комисията

Качено на: 21.02.2017 г.| 14:02:55 ч. .pdf/222.91 KB ]

Протокол №4 от работата на комисията

Качено на: 21.02.2017 г.| 14:02:55 ч. .pdf/238.82 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка Обособена позиция №1

Качено на: 06.04.2017 г.| 13:11:06 ч. .rar/217.38 KB ]

Решение на Кмета на Община Русе (на осн. чл.112, ал.3 от ЗОП)

Качено на: 10.04.2017 г.| 15:07:04 ч. .pdf/111.95 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка Обособена позиция №3

Качено на: 17.05.2017 г.| 11:31:24 ч. .pdf/158.71 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка Обособена позиция №2

Качено на: 13.06.2017 г.| 10:02:52 ч. .pdf/156.41 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка Обособена позиция №4

Качено на: 13.06.2017 г.| 10:02:52 ч. .pdf/156.42 KB ]

Приложение към договори

Качено на: 13.06.2017 г.| 10:02:52 ч. .pdf/315.47 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/