Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2018-047

Публикувано на: 28.06.2018 г. | 13:43:28 ч.

Изработка и доставка на мебели за нуждите на Община Русе, второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни юридически лица и проекти на Община Русе по обособени позиции

Процедура: ограничена процедура


Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 28.06.2018 г.| 15:12:34 ч. .pdf/193.25 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 28.06.2018 г.| 15:12:34 ч. .pdf/760.21 KB ]

Указания към участниците в обществената поръчка

Качено на: 28.06.2018 г.| 15:12:34 ч. .doc/210.00 KB ]

Образци на документи

Качено на: 28.06.2018 г.| 15:18:59 ч. .rar/680.03 KB ]

Техническа спецификация

Качено на: 28.06.2018 г.| 15:18:59 ч. .docx/15.34 KB ]

Схеми към обособени позиции

Качено на: 28.06.2018 г.| 15:21:34 ч. .pdf/3.42 MB ]

ЕЕДОП

Качено на: 28.06.2018 г.| 15:18:59 ч. .zip/89.06 KB ]

Приложения по обособени позиции

Качено на: 28.06.2018 г.| 15:19:44 ч. .xlsx/41.98 KB ]

Протокол от работата на комисията

Качено на: 13.08.2018 г.| 10:41:55 ч. .pdf/145.59 KB ]

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти

Качено на: 20.08.2018 г.| 16:35:46 ч. .pdf/19.87 KB ]

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Качено на: 30.08.2018 г.| 16:03:56 ч. .pdf/166.86 KB ]

Утвърден Протокол от работата на комисията

Качено на: 30.08.2018 г.| 16:03:56 ч. .pdf/198.76 KB ]

Обявление за възложена поръчка по обособени позиции

Качено на: 29.11.2018 г.| 16:18:14 ч. ..pdf/729.83 KB ]

Договори за възлагане на обществена поръчка 2018-047. Мебели.rar

Качено на: 29.11.2018 г.| 16:14:07 ч. rar/2.93 MB ]

Обявление за възложена поръчка - обособени позиции №1 и №7

Качено на: 04.12.2018 г.| 16:23:08 ч. .pdf/397.63 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка за Обособена позиция №1 и Обособена позиция №7

Качено на: 04.12.2018 г.| 16:23:08 ч. .rar/1.96 MB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/