Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2016-048

Публикувано на: 13.06.2016 г. | 10:48:36 ч.

Изработка, монтаж/демонтаж на 8 броя еднотипни сглобяеми павилиона за търговска дейност

Процедура: ограничена процедура

Информация за обявена обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП

Качено на: 13.06.2016 г.| 11:35:01 ч. ]

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП

Качено на: 13.06.2016 г.| 11:34:16 ч. .pdf/107.55 KB ]

Документация за участие и образци на документи

Качено на: 13.06.2016 г.| 11:37:07 ч. .doc/243.50 KB ]

Количествено-стойностна сметка

Качено на: 13.06.2016 г.| 11:38:48 ч. .xls/38.00 KB ]

Проекти

Качено на: 13.06.2016 г.| 11:42:01 ч. .rar/6.78 MB ]

Протокол на основание чл. 97 ал.4 от ППЗОП

Качено на: 08.07.2016 г.| 10:53:30 ч. .pdf/168.52 KB ]

Протокол №2 на основание чл. 97 ал.4 от ППЗОП

Качено на: 10.08.2016 г.| 10:19:54 ч. .pdf/106.10 KB ]

Приложения към договора

Качено на: 13.09.2016 г.| 13:54:23 ч. .pdf/228.27 KB ]

Сключен договор за изпълнение предмета на обществената поръчка

Качено на: 13.09.2016 г.| 13:54:01 ч. .pdf/200.76 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/