Номер: 2018-081

Публикувано на: 07.11.2018 г. | 09:50:43 ч.

Изработване и доставка на промоционални материали във връзка с проекти на Община Русе по програма Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020, по шест обособени позиции

Процедура: ограничена процедура


Решение за откриване на обществена поръчка

Качено на: 12.11.2018 г.| 10:47:38 ч. .pdf/104.72 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 12.11.2018 г.| 10:47:52 ч. .pdf/211.48 KB ]

Указания за подготовка на офертите

Качено на: 12.11.2018 г.| 10:50:04 ч. .doc/1.11 MB ]

Техническа спецификация

Качено на: 12.11.2018 г.| 10:50:14 ч. .docx/851.35 KB ]

Проект на договор за обособени позиции №1 и №2

Качено на: 12.11.2018 г.| 10:50:46 ч. .docx/785.94 KB ]

Проект на договор за обособени позиции №3 и №4

Качено на: 12.11.2018 г.| 10:51:13 ч. .docx/785.48 KB ]

Проект на договор за обособени позиции №5 и №6

Качено на: 12.11.2018 г.| 10:51:37 ч. .docx/786.04 KB ]

еЕЕДОП

Качено на: 12.11.2018 г.| 10:51:49 ч. .zip/83.37 KB ]

Информация по чл. 44, ал.3, т.1 от ЗОП 2018-081. 44 от ЗОП.pdf

Качено на: 12.11.2018 г.| 10:54:35 ч. pdf/31.09 KB ]

Приемо-предавателен протокол

Качено на: 12.11.2018 г.| 10:54:47 ч. .pdf/51.61 KB ]

Разяснение по чл. 33 от ЗОП

Качено на: 26.11.2018 г.| 14:58:53 ч. .pdf/65.57 KB ]

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Качено на: 29.11.2018 г.| 10:22:20 ч. .pdf/62.80 KB ]

Техническа спецификация след направените промени с Решение № РД-01-3193

Качено на: 29.11.2018 г.| 10:24:01 ч. .docx/851.52 KB ]

Разяснение по чл. 33 от ЗОП

Качено на: 29.11.2018 г.| 16:20:06 ч. .pdf/42.58 KB ]

Протокол №1 от работата на комисията

Качено на: 29.01.2019 г.| 09:54:54 ч. .pdf/138.78 KB ]

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Качено на: 05.02.2019 г.| 14:18:24 ч. .pdf/13.18 KB ]

Протокол №2 от работата на комисията

Качено на: 19.02.2019 г.| 10:59:31 ч. .pdf/107.22 KB ]

Протокол №3 от работата на комисията

Качено на: 19.02.2019 г.| 10:59:50 ч. .pdf/163.81 KB ]

Доклад от работата на комисията

Качено на: 19.02.2019 г.| 11:00:06 ч. .pdf/333.09 KB ]

Решение за определяне на изпълнител

Качено на: 19.02.2019 г.| 11:00:21 ч. .pdf/114.53 KB ]

Обявление за възложена поръчка

Качено на: 25.04.2019 г.| 11:02:28 ч. .pdf/237.45 KB ]

Договор, техническо и ценово предложение- обособена позиция №1

Качено на: 25.04.2019 г.| 11:03:19 ч. .pdf/661.51 KB ]

Договор, техническо и ценово предложение- обособена позиция №2

Качено на: 25.04.2019 г.| 11:03:43 ч. .pdf/471.69 KB ]

Договор, техническо и ценово предложение- обособена позиция №3

Качено на: 25.04.2019 г.| 11:04:04 ч. .pdf/489.13 KB ]

Договор, техническо и ценово предложение- обособена позиция №4

Качено на: 25.04.2019 г.| 11:04:26 ч. .pdf/394.55 KB ]

Договор, техническо и ценово предложение- обособена позиция №5

Качено на: 25.04.2019 г.| 11:04:48 ч. .pdf/442.75 KB ]

Договор, техническо и ценово предложение- обособена позиция №6

Качено на: 25.04.2019 г.| 11:05:08 ч. .pdf/420.42 KB ]

Обявление за приключване на договор по обособена позиция №4

Качено на: 25.06.2019 г.| 14:28:22 ч. .pdf/31.70 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/