Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2018-081

Публикувано на: 07.11.2018 г. | 09:50:43 ч.

Изработване и доставка на промоционални материали във връзка с проекти на Община Русе по програма Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020, по шест обособени позиции

Процедура: ограничена процедура

Решение за откриване на обществена поръчка

Качено на: 12.11.2018 г.| 10:47:38 ч. .pdf/104.72 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 12.11.2018 г.| 10:47:52 ч. .pdf/211.48 KB ]

Указания за подготовка на офертите

Качено на: 12.11.2018 г.| 10:50:04 ч. .doc/1.11 MB ]

Техническа спецификация

Качено на: 12.11.2018 г.| 10:50:14 ч. .docx/851.35 KB ]

Проект на договор за обособени позиции №1 и №2

Качено на: 12.11.2018 г.| 10:50:46 ч. .docx/785.94 KB ]

Проект на договор за обособени позиции №3 и №4

Качено на: 12.11.2018 г.| 10:51:13 ч. .docx/785.48 KB ]

Проект на договор за обособени позиции №5 и №6

Качено на: 12.11.2018 г.| 10:51:37 ч. .docx/786.04 KB ]

еЕЕДОП

Качено на: 12.11.2018 г.| 10:51:49 ч. .zip/83.37 KB ]

Информация по чл. 44, ал.3, т.1 от ЗОП 2018-081. 44 от ЗОП.pdf

Качено на: 12.11.2018 г.| 10:54:35 ч. pdf/31.09 KB ]

Приемо-предавателен протокол

Качено на: 12.11.2018 г.| 10:54:47 ч. .pdf/51.61 KB ]

Разяснение по чл. 33 от ЗОП

Качено на: 26.11.2018 г.| 14:58:53 ч. .pdf/65.57 KB ]

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Качено на: 29.11.2018 г.| 10:22:20 ч. .pdf/62.80 KB ]

Техническа спецификация след направените промени с Решение № РД-01-3193

Качено на: 29.11.2018 г.| 10:24:01 ч. .docx/851.52 KB ]

Разяснение по чл. 33 от ЗОП

Качено на: 29.11.2018 г.| 16:20:06 ч. .pdf/42.58 KB ]

Протокол №1 от работата на комисията

Качено на: 29.01.2019 г.| 09:54:54 ч. .pdf/138.78 KB ]

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Качено на: 05.02.2019 г.| 14:18:24 ч. .pdf/13.18 KB ]

Протокол №2 от работата на комисията

Качено на: 19.02.2019 г.| 10:59:31 ч. .pdf/107.22 KB ]

Протокол №3 от работата на комисията

Качено на: 19.02.2019 г.| 10:59:50 ч. .pdf/163.81 KB ]

Доклад от работата на комисията

Качено на: 19.02.2019 г.| 11:00:06 ч. .pdf/333.09 KB ]

Решение за определяне на изпълнител

Качено на: 19.02.2019 г.| 11:00:21 ч. .pdf/114.53 KB ]

Обявление за възложена поръчка

Качено на: 25.04.2019 г.| 11:02:28 ч. .pdf/237.45 KB ]

Договор, техническо и ценово предложение- обособена позиция №1

Качено на: 25.04.2019 г.| 11:03:19 ч. .pdf/661.51 KB ]

Договор, техническо и ценово предложение- обособена позиция №2

Качено на: 25.04.2019 г.| 11:03:43 ч. .pdf/471.69 KB ]

Договор, техническо и ценово предложение- обособена позиция №3

Качено на: 25.04.2019 г.| 11:04:04 ч. .pdf/489.13 KB ]

Договор, техническо и ценово предложение- обособена позиция №4

Качено на: 25.04.2019 г.| 11:04:26 ч. .pdf/394.55 KB ]

Договор, техническо и ценово предложение- обособена позиция №5

Качено на: 25.04.2019 г.| 11:04:48 ч. .pdf/442.75 KB ]

Договор, техническо и ценово предложение- обособена позиция №6

Качено на: 25.04.2019 г.| 11:05:08 ч. .pdf/420.42 KB ]

Обявление за приключване на договор по обособена позиция №4

Качено на: 25.06.2019 г.| 14:28:22 ч. .pdf/31.70 KB ]

Обявление за приключен договор

Качено на: 16.12.2022 г.| 11:35:36 ч. pdf/345.84 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/