Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2016-058

Публикувано на: 28.07.2016 г. | 10:48:50 ч.

Изработване на Подробен устройствен план-План за застрояване по две обособени позиции

Процедура: ограничена процедура

Предмет на поръчката:

Изработване на Подробен устройствен план-План за застрояване по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Западен парк „Приста”

 Обособена позиция 2: Лесопарк „Липник”

 

Участниците могат да подават оферти само за една от двете обособени  позиции. 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП

Качено на: 28.07.2016 г.| 10:48:50 ч. .pdf/156.43 KB ]

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка

Качено на: 28.07.2016 г.| 11:01:12 ч. ]

Решения на Общински съвет - Русе и Технически задания по двете обособени позиции

Качено на: 28.07.2016 г.| 11:04:45 ч. .pdf/1.09 MB ]

Приложения към ТЗ - Обособена позиция 1

Качено на: 28.07.2016 г.| 11:05:31 ч. .rar/21.47 MB ]

Приложения към ТЗ - Обособена позиция 2

Качено на: 28.07.2016 г.| 11:13:05 ч. ]

Проект на договор

Качено на: 28.07.2016 г.| 11:15:17 ч. .docx/20.95 KB ]

Документация за обществената поръчка и образци на документи

Качено на: 28.07.2016 г.| 11:29:22 ч. .doc/408.00 KB ]

Информация за удължаване на първоначално обявения срок за получаване на оферти

Качено на: 08.08.2016 г.| 09:32:29 ч. ]

Утвърден Протокол от работата на комисията

Качено на: 27.09.2016 г.| 09:48:01 ч. .pdf/246.11 KB ]

Сключен договор по Обособена позиция 1

Качено на: 19.10.2016 г.| 15:18:43 ч. .pdf/178.06 KB ]

Техническо предложение и ценово предложение

Качено на: 19.10.2016 г.| 15:19:18 ч. .pdf/1.18 MB ]

Техническа спецификация за изпълнение на Обособена позиция 1

Качено на: 19.10.2016 г.| 15:19:44 ч. .docx/18.45 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/