Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2018-044

Публикувано на: 08.06.2018 г. | 10:25:23 ч.

Извършване на извънгаранционни технически дейности по обслужване на интегрирана система за градски транспорт в гр. Русе

Процедура: ограничена процедура

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 08.06.2018 г.| 15:06:44 ч. .pdf/126.56 KB ]

Решение за откриване на обществена поръчка

Качено на: 08.06.2018 г.| 15:06:56 ч. .pdf/77.99 KB ]

Техническа спецификация

Качено на: 08.06.2018 г.| 15:08:42 ч. .docx/17.57 KB ]

Методика за оценка на офертите

Качено на: 08.06.2018 г.| 15:08:56 ч. .docx/16.19 KB ]

Документация за обществена поръчка

Качено на: 08.06.2018 г.| 15:09:10 ч. .docx/252.01 KB ]

Проект на договор

Качено на: 08.06.2018 г.| 15:11:02 ч. .docx/36.83 KB ]

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Качено на: 03.07.2018 г.| 10:20:04 ч. .pdf/6.87 KB ]

Протокол №1 от работата на комисията

Качено на: 12.07.2018 г.| 10:34:28 ч. .pdf/60.90 KB ]

Протокол №2 от работата на комисията

Качено на: 12.07.2018 г.| 10:34:55 ч. .pdf/43.96 KB ]

Решение за определяне на изпълнител

Качено на: 12.07.2018 г.| 10:35:22 ч. .pdf/23.90 KB ]

Обявление за възложена поръчка

Качено на: 13.08.2018 г.| 10:57:44 ч. .pdf/111.17 KB ]

Договор

Качено на: 13.08.2018 г.| 10:57:58 ч. .pdf/151.69 KB ]

Техническо и ценово предложение

Качено на: 13.08.2018 г.| 10:58:15 ч. .pdf/85.64 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/