Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2018-018

Публикувано на: 15.03.2018 г. | 09:06:02 ч.

Извършване на услуги по дезинсекция, дезакаризация и дератизация на територията на Община Русе.

Процедура: ограничена процедура

Документация за обществена поръчка

Качено на: 17.03.2018 г.| 10:21:45 ч. .docx/178.11 KB ]

Техническа спецификация

Качено на: 17.03.2018 г.| 10:22:01 ч. .docx/98.33 KB ]

Проект на договор

Качено на: 17.03.2018 г.| 10:22:15 ч. .doc/157.50 KB ]

Методика за оценка на офертите

Качено на: 17.03.2018 г.| 10:22:33 ч. .docx/21.23 KB ]

ЕЕДОП

Качено на: 17.03.2018 г.| 10:22:59 ч. .zip/83.70 KB ]

Решение за откриване на обществена поръчка

Качено на: 19.03.2018 г.| 14:22:08 ч. .pdf/99.42 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 19.03.2018 г.| 14:22:34 ч. .pdf/103.67 KB ]

Протокол №1 от работата на комисията

Качено на: 22.05.2018 г.| 09:20:24 ч. .pdf/65.54 KB ]

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Качено на: 29.05.2018 г.| 13:41:21 ч. .pdf/8.65 KB ]

Решение за определяне на изпълнител

Качено на: 07.06.2018 г.| 15:08:39 ч. .pdf/25.76 KB ]

Протокол №2 от работата на комисията

Качено на: 07.06.2018 г.| 15:09:05 ч. .pdf/111.71 KB ]

Протокол №3 от работата на комисията

Качено на: 07.06.2018 г.| 15:09:31 ч. .pdf/55.79 KB ]

Доклад от работата на комисията

Качено на: 07.06.2018 г.| 15:09:57 ч. .pdf/242.68 KB ]

Обявление за възложена поръчка

Качено на: 22.06.2018 г.| 13:23:35 ч. .pdf/99.10 KB ]

Договор

Качено на: 22.06.2018 г.| 13:23:49 ч. .pdf/168.78 KB ]

Ценово предложение

Качено на: 22.06.2018 г.| 13:24:03 ч. .pdf/24.77 KB ]

Техническо предложение

Качено на: 22.06.2018 г.| 13:24:16 ч. .pdf/573.29 KB ]

Приложения към техническото предложение- част I

Качено на: 22.06.2018 г.| 13:24:45 ч. .pdf/1.39 MB ]

Приложения към техническото предложение- част II

Качено на: 22.06.2018 г.| 13:25:14 ч. .pdf/1.60 MB ]

Обявление за приключен договор

Качено на: 08.07.2021 г.| 09:59:18 ч. ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/