Пропускане до съдържанието на страницата

Кметът Пенчо Милков и синдикатите подписаха анекс към Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование в община Русе

петък, 23 февруари 2024

Община Русе, Общинският координационен съвет на Синдиката на българските учители към КНСБ, Регионалният синдикат „Образование“ на КТ „Подкрепа“ – Русе и Общинският координационен съвет на Независимия учителски синдикат към КНСБ се споразумяха за подписване на Анекс  към Колективния трудов договор от 20.02.2023 г. за системата на предучилищното и училищното образование в община Русе. Подписи под документите положиха кметът Пенчо Милков, Пламен Атанасов – председател на ОбКССБУ към КНСБ, Галина Михайлова – заместник-председател на РСО на КТ „Подкрепа“, и Елена Маждракова – председател на ОбКС НУС към КНСБ.

„Русе привлича все повече инвестиции, които налагат по-голяма нужда от добре образовани кадри, и смятам, че съвместната ни работа спомага за това учениците да имат повече възможности за реализация “, каза кметът Пенчо Милков.

Договорените клаузи от новия колективен договор уговарят въпроси, свързани с трудовите възнаграждения, и запазват и надграждат досегашните социални придобивки на служителите, работещи в общинските училища и детски градини на територията на община Русе.

В новия КТД се постигна договореност по няколко точки:

-        по-високо заплащане за професионалните квалификационни степени;

-        заплащане на допълнително трудово възнаграждение в размер на не по-малко от 25 лв. за водене на задължителна документация, за консултиране на родители, деца и ученици на учители от детските градини, предучилищните групи и групите за целодневна организация на учебния ден;

-        осигуряване на представително облекло на педагогическите специалисти, заместник-директорите без норма преподавателска работа и главния счетоводител, членове на синдикалните и работодателските организации в размер не по-малко от 500 лв.

Договореностите в колективния трудов договор са в сила от 1 януари 2024 г.

Двете страни са удовлетворени от новия КТД, като според синдикатите в него няма отстъпление от досегашните постижения, но за поредна година има малък ръст в отделни параметри.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/