Пропускане до съдържанието на страницата

Kметът Пламен Стоилов връчи сертификати на студенти за успешно проведен стаж в Общината

четвъртък, 20 април 2017

Кметът Пламен Стоилов връчи днес на студенти сертификати за успешно проведен стаж в Община Русе. На срещата присъстваха още заместник-кметът по европейско развитие д-р Страхил Карапчански и директорът на дирекция „Здравни и социални дейности“ Мариела Личева.

Младежите, избрали да натрупат опит в администрацията в дирекция „Европейско развитие“, са възпитаници на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“, с който Община Русе има утвърдено дългосрочно партньорство с цел подпомагане процеса на обучение и реализация на пазара на труда на студентите. Сред провелите стаж имаше и възпитаници на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ Свищов, ВСУ „Черноризец Храбър“ Варна, ВУАРР – филиал Русе, както и от Университета в Регенсбург, Германия. Двама от студентите, изучаващи специалност „Социални дейности“ в Русенския университет, получиха удостоверения за приключен преддипломен  стаж в дирекция „Здравни и социални дейности“.

При срещата си с младежите, кметът Пламен Стоилов заяви, че се радва да види толкова млади и амбициозни хора, които се стремят към професионално усъвършенстване и успешна реализация: „Надявам се стажът да е бил полезен за вас и съм сигурен, че лично сте се уверили в това колко добър екип работи тук“.

Студентите, обучаващи се в направленията „Политически науки“, „Икономика“ и „Публична администрация“ проведоха своя стаж в дирекция „Европейско развитие“ с продължителност до три месеца. Студентите имаха възможност да се запознаят с проектите, които Община Русе изпълнява, с общинските политики и стратегическите документи. Запознаха се с местното самоуправление, като имаха възможност да присъстват и на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет -Русе.

Възможността за провеждане на студентски стажове в реална работна среда е добра практика на Община Русе, която се осъществява повече от четири години. От края на 2016-а, Общината увеличава стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда, включвайки се като обучаваща организация в проект „Студентски практики – фаза 1“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/