Пропускане до съдържанието на страницата

Kметът Пламен Стоилов връчи сертификати на студенти за успешно проведен стаж в Общината

четвъртък, 20 април 2017

Кметът Пламен Стоилов връчи днес на студенти сертификати за успешно проведен стаж в Община Русе. На срещата присъстваха още заместник-кметът по европейско развитие д-р Страхил Карапчански и директорът на дирекция „Здравни и социални дейности“ Мариела Личева.

Младежите, избрали да натрупат опит в администрацията в дирекция „Европейско развитие“, са възпитаници на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“, с който Община Русе има утвърдено дългосрочно партньорство с цел подпомагане процеса на обучение и реализация на пазара на труда на студентите. Сред провелите стаж имаше и възпитаници на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ Свищов, ВСУ „Черноризец Храбър“ Варна, ВУАРР – филиал Русе, както и от Университета в Регенсбург, Германия. Двама от студентите, изучаващи специалност „Социални дейности“ в Русенския университет, получиха удостоверения за приключен преддипломен  стаж в дирекция „Здравни и социални дейности“.

При срещата си с младежите, кметът Пламен Стоилов заяви, че се радва да види толкова млади и амбициозни хора, които се стремят към професионално усъвършенстване и успешна реализация: „Надявам се стажът да е бил полезен за вас и съм сигурен, че лично сте се уверили в това колко добър екип работи тук“.

Студентите, обучаващи се в направленията „Политически науки“, „Икономика“ и „Публична администрация“ проведоха своя стаж в дирекция „Европейско развитие“ с продължителност до три месеца. Студентите имаха възможност да се запознаят с проектите, които Община Русе изпълнява, с общинските политики и стратегическите документи. Запознаха се с местното самоуправление, като имаха възможност да присъстват и на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет -Русе.

Възможността за провеждане на студентски стажове в реална работна среда е добра практика на Община Русе, която се осъществява повече от четири години. От края на 2016-а, Общината увеличава стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда, включвайки се като обучаваща организация в проект „Студентски практики – фаза 1“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/