Пропускане до съдържанието на страницата

Кредитно дружество „Гирдап“ – Русе

понеделник, 07 ноември 2022

Информация и изображения: РусчукБГ

 

Банка “Гирдап” е първата частна банка в България. Основана е в края на 1881 г. и работи до 1922 г.

 

Акционерно-спестително дружество “Гирдап” е първата частна банка в България. Основана е по инициатива на Симеон Сп. Златев, който свиква учредително събрание в края на 1881 г. Името на банката идва от името на махала “Гирдап”. На събранието са обсъждани и други имена, но е избрано точно името “Гирдап”, за да се подчертае връзката на новооснованата банкова институция с махалата (района) от който са много от нейните членове. Основателите са видни русенски финансисти и търговци, между които са братята Христо и Коста Армянови.  За председател на Управителния съвет е избран Симеон Сп. Златев, касиер - Христо П. Армянов, деловодител- Стефан В. Малчев. Спестително дружество “Гирдап” започва да функционира от 1 януари 1882 г. На извънредно общо събрание на акционерите на 22 декември 1902 г. е преименувано на Кредитно дружество „Гирдап“. Сред акционерите са още Георги Силаги, Михаил Силаги, Иван Хаджииванов и други. От самото начало на съществуването си, Банка  “Гирдап” е тясно свързана с Народнолибералната партия. В края на  ХІХ и началото на ХХ в. значението на банката  нараства изключително много, като през 1912 г. тя е една от трите най-големи частни банки в България,  наред с БТБ (Българска търговска банка) и БКБ (Българска кредитна банка). “Гирдап” разкрива банкови клонове в София, Варна, Ямбол, Пазарджик и др. Освен, че извършва кредитна и влогонабираща дейност, Банка „Гирдап“ се превръща в своеобразна търговска централа. Чрез своите  креации из цялата страна, банката контролира голяма част от банковите институции, производството и търговията на страната. След войните обаче, Банка “Гирдап” губи своите политически протекции. Вследствие на лошото управление и конфликта на интереси, банката изпада в тежко финансово положение. През 1922 г. БНБ  закрива сметките на “Гирдап”, което предизвиква паника сред вложителите. През следващата година са изтеглени депозити за 38 000 000 лв, а много полици на нейни длъжници са протестирани. През 1925 г. Русенският окръжен съд обявява Банка “Гирдап” в несъстоятелност, като процедурите по нейната ликвидация се проточват чак до края на 30- те години.
 

Сградата на Управлението на банката в Русе е построена през 1896-97 г. по проект на Самуил Данаилов. През 1913 г., вследствие на пожар, мансардния етаж е увреден. При възстановяването по проект на инж. Т. Тонев вместо мансардата е надстроен пълноценен трети етаж. При това изчезва островърхата кула на ъгъла, но “часовникът” остава и досега.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/