Пропускане до съдържанието на страницата

Кризисният център за деца бежанци отбеляза една година от създаването си

четвъртък, 16 ноември 2023

Във връзка с отбелязване на 1 година от успешното разкриване и предоставяне на услугата Кризисен център за непридружени деца –чужди граждани и деца-бежанци в риск /КЦНДЧГДБР/ на територията на община Русе, се проведе празнично тържество. В него участие взеха децата от услугата, екипът, както и потребители на други социални услуги и партньори.
На тържеството присъстваха и поднесоха поздравления и подаръци зам.-кметът Енчо Енчев, Десислава Енчева - представител на УНИЦЕФ, представители на РУ „А. Кънчев“, ОДМВР-Русе, ДАНС-структура Русе, УМБАЛ "Медика", Фондация за достъп до права "ФАР", БЧК, Сдружение "РАЛИЗ- БАЛИЗ", Сдружение „Дете и пространство“, Сдружение „Център Динамика“ и др.
Празникът протече с изяви на деца от услугата, както и на възпитаници на НУИ „Проф. В. Стоянов“ –Русе, Общинския детски център за култура и изкуство, ФТА „Здравец“, НЧ "Гюнеш - 2012“ - Русе и потребители на центрове за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства и деменция.
По време на празника управителят на услугата представи накратко постигнатите резултати с децата за тази една година, което е резултат от съвместната работа на екипа с експертите от Община Русе, УНИЦЕФ, Върховния комисарият за бежанците към ООН, както и всички държавни и неправителствени организации на местно ниво, имащи отношение към непридружените деца.
Денят за отпразнуване на годишнината от разкриването на услугата съвпадна и с отбелязването на 16 ноември - Международният ден на толерантността.
Тържеството завърши с хоро, празнична торта и нетрадиционна азиатска почерпка, приготвена от екипа и децата на услугата.
Припомняме, че услугата е държавно делегирана дейност и бе разкрита на територията на община Русе на 1 ноември 2022 г. със заповед за предварително одобрение на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане и с решение на Общински съвет - Русе.
Капацитетът на услугата е 16 деца, за които се полагат 24 ч. специализирани грижи от 12-членен екип. Към момента са настанени 9 деца от Сирия, Египет, Афганистан и Еквадор.
Потребност от разкриване на тази услуга се установи с възникналата бежанска вълна и зачестилите случаи на задържане на непридружени деца бежанци на ГКПП „Дунав мост“, както и липсата на подходящи услуги на територията на община Русе.
Услугата функционира успешно, като получава необходимата методична и експертна подкрепа от Община Русе, неправителствени организации с опит в сферата и държавни органи на местно и на национално ниво.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/