Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2017-018

Публикувано на: 19.04.2017 г. | 10:32:47 ч.

Надграждане на интелигентната транспортна система по проект „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – Етап втори“, инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“ по Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020

Процедура: ограничена процедура

Документация за обществена поръчка и образци

Качено на: 22.04.2017 г.| 11:10:12 ч. .docx/1.86 MB ]

Решение за откриване на процедура

Качено на: 24.04.2017 г.| 11:30:22 ч. .pdf/360.07 KB ]

Обявление за поръчка

Качено на: 24.04.2017 г.| 11:30:36 ч. .pdf/518.92 KB ]

Разяснение по постъпило писмено запитване

Качено на: 02.05.2017 г.| 15:57:39 ч. .docx/20.01 KB ]

Документация след Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Качено на: 08.05.2017 г.| 10:36:20 ч. .docx/1.91 MB ]

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Качено на: 09.05.2017 г.| 10:42:32 ч. .pdf/433.40 KB ]

Разяснение по постъпило второ писмено запитване

Качено на: 09.05.2017 г.| 16:57:18 ч. .pdf/117.11 KB ]

Разяснения по постъпили искания по чл. 33 ал. 1 от ЗОП 2017-018.05.2017.pdf

Качено на: 15.05.2017 г.| 17:14:42 ч. pdf/218.64 KB ]

Разяснение по постъпило запитване 2017-018.05.2017.pdf

Качено на: 16.05.2017 г.| 16:32:36 ч. pdf/205.16 KB ]

Разяснение по постъпило писмено запитване 2017-018.05.2017.pdf

Качено на: 18.05.2017 г.| 15:54:00 ч. pdf/120.85 KB ]

Съобщение до всички заинтересовани лица

Качено на: 19.05.2017 г.| 16:56:31 ч. .pdf/83.15 KB ]

Информация при производство по обжалване

Качено на: 22.05.2017 г.| 16:51:03 ч. .pdf/194.63 KB ]

Съобщение относно възобновяване на действията по обществената поръчка

Качено на: 20.07.2017 г.| 15:52:05 ч. .docx/13.51 KB ]

Разяснение по запитване 2017-018.07.2017 g..pdf

Качено на: 20.07.2017 г.| 15:57:37 ч. pdf/122.44 KB ]

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Качено на: 24.07.2017 г.| 14:19:24 ч. .pdf/691.98 KB ]

Съобщение до заинтересовани лица

Качено на: 07.08.2017 г.| 16:38:51 ч. .docx/13.09 KB ]

Съобщение до всички заинтересовани лица

Качено на: 11.08.2017 г.| 09:37:25 ч. .pdf/80.14 KB ]

Обявление за възложена поръчка

Качено на: 28.08.2017 г.| 13:53:49 ч. .pdf/322.30 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/