Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2018-042

Публикувано на: 16.05.2018 г. | 10:34:50 ч.

Направа на обществени информационно-указателни надписи, съгласно чл. 67, ал.1, 2 и 3 от Наредба №7 на Общински съвет Русе за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за ос

Процедура: ограничена процедура

Решение за откриване на обществена поръчка

Качено на: 16.05.2018 г.| 13:25:46 ч. .pdf/82.61 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 16.05.2018 г.| 13:25:56 ч. .pdf/120.28 KB ]

Техническа спецификация

Качено на: 16.05.2018 г.| 13:26:07 ч. .docx/294.49 KB ]

Приложение към техническата спецификация

Качено на: 16.05.2018 г.| 13:26:23 ч. .xls/148.50 KB ]

Проект на договор

Качено на: 16.05.2018 г.| 13:26:36 ч. .doc/143.50 KB ]

Указания за подготовка на офертите

Качено на: 16.05.2018 г.| 13:30:49 ч. .doc/484.50 KB ]

Протокол №1 от работата на комисията

Качено на: 26.06.2018 г.| 11:11:08 ч. .pdf/78.44 KB ]

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Качено на: 10.07.2018 г.| 11:33:37 ч. .pdf/8.66 KB ]

Протокол №2 от работата на комисията

Качено на: 25.07.2018 г.| 11:20:01 ч. .pdf/51.19 KB ]

Протокол №3 от работата на комисията

Качено на: 25.07.2018 г.| 11:20:16 ч. .pdf/49.54 KB ]

Решение за определяне на изпълнител

Качено на: 25.07.2018 г.| 11:20:31 ч. .pdf/29.75 KB ]

Обявление за възложена поръчка

Качено на: 05.09.2018 г.| 11:52:11 ч. .pdf/98.46 KB ]

Договор

Качено на: 05.09.2018 г.| 11:52:26 ч. .pdf/175.03 KB ]

Ценово и техническо предложение

Качено на: 05.09.2018 г.| 11:52:39 ч. .pdf/60.82 KB ]

Обявление за приключен договор

Качено на: 19.11.2020 г.| 09:49:12 ч. ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/