Пропускане до съдържанието на страницата

NFM

Заключителна конференция

вторник, 04 април 2017

Презентация - заключителна конференция


Презентация - междинна конференция

петък, 03 февруари 2017

Презентация - междинна конференция


Приключват строително-монтажните работи по кризисния център за жертви на домашно насилие, насилие по полов признак и услуги предоставяни в него

сряда, 28 декември 2016

Съгласно договор за проектиране, строителство и авторски надзор във връзка с преустройство на съществуваща сграда в „Кризисен център за жертви на домашно насилие и насилие,…


Сключени са последните договори за оборудване на кризисния център

петък, 23 декември 2016

След проведените процедури по ЗОП са сключени договори за одит, доставка на битово, комунално оборудване и дрехи, принадлежности и електроуреди. Изпълнението на договорите…


Провеждане на конференция, кръгла маса, еднодневна екскурзия и открит ден на ромската култура

петък, 04 ноември 2016

 В изпълнение на договор за организиране и провеждане на конференция, кръгла маса, еднодневна екскурзия и открит ден на ромската култура, продължава изпълнението на заложените…


Сключен е договора и започва изпълнението по основната дейност на проекта

петък, 04 ноември 2016

Сключен е договора и започва изпълнението по основната дейност на проекта: Проектиране, строителство и авторски надзор във връзка с преустройство на съществуваща сграда в…


https://www.livechatalternative.com/