Нови електронни административни услуги чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги

четвъртък, 25 февруари 2021

Община Русе уведомява, че на Единения модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги са публикувани следните нови електронни услуги:

 

1. 910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес;

2. 910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - вписване в избирателните списъци;

3. 910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК);

4. 910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК);

5. 910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК);

6. 910006 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

 Услугите са публикувани на този адрес.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/