Пропускане до съдържанието на страницата

Новини Енергийна ефективност и саниране

Проект на насоки за кандидатстване

понеделник, 24 октомври 2022

В Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН) е публикуван проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -eтап I“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).


https://www.livechatalternative.com/