Пропускане до съдържанието на страницата

Новини Енергийна ефективност и саниране

10 май е крайният срок за кандидатстване по програмата за саниране на жилищни сгради

петък, 05 май 2023

Желаещите да се включат в програмата за енергийна ефективност следва да подадат документи…Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради вече подават документи към Община Русе за финансиране на енергийно и техническо обследване

сряда, 01 февруари 2023

Първите документи от сдружение на собствениците бяха подадени в Община Русе във връзка със започналата кампания на администрацията за подпомагане на кандидатстващите за безвъзмездно саниране.


Обновена презентация - Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I

вторник, 13 декември 2022

Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване…


Проект на насоки за кандидатстване

понеделник, 24 октомври 2022

В Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН) е публикуван проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -eтап I“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).


https://www.livechatalternative.com/