Пропускане до съдържанието на страницата

Новини Енергийна ефективност и саниране

10 май е крайният срок за кандидатстване по програмата за саниране на жилищни сгради

петък, 05 май 2023

Желаещите да се включат в програмата за енергийна ефективност следва да подадат документи…Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради вече подават документи към Община Русе за финансиране на енергийно и техническо обследване

сряда, 01 февруари 2023

Първите документи от сдружение на собствениците бяха подадени в Община Русе във връзка със започналата кампания на администрацията за подпомагане на кандидатстващите за безвъзмездно саниране.


Обновена презентация - Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I

вторник, 13 декември 2022

Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване…


Проект на насоки за кандидатстване

понеделник, 24 октомври 2022

В Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН) е публикуван проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -eтап I“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).


Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/