Пропускане до съдържанието на страницата

Обновена презентация - Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I

вторник, 13 декември 2022

Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I" е насочена към енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се подобрят условията за живот на домакинствата, да се повиши качеството на живот на цялото население и бъдещите поколения.

Съгласно одобрения План за възстановяване и устойчивост на Република България, инвестицията за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд е в областта на стълб „Зелена България", Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика".

Вижте презентацията с подробна информация за кандидатстване по процедурата тук.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/