Пропускане до съдържанието на страницата

Обновена презентация - Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I

вторник, 13 декември 2022

Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I" е насочена към енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се подобрят условията за живот на домакинствата, да се повиши качеството на живот на цялото население и бъдещите поколения.

Съгласно одобрения План за възстановяване и устойчивост на Република България, инвестицията за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд е в областта на стълб „Зелена България", Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика".

Вижте презентацията с подробна информация за кандидатстване по процедурата тук.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/