Пропускане до съдържанието на страницата

Обществени поръчки-профил на купувача преди 01.10.2014 г.

Съобщение за оповестяване на ценови предложения

петък, 24 октомври 2014

Община Русе, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Зимно поддържане…


Открита процедура по реда на Закона за обществени поръчки

понеделник, 06 октомври 2014

Открита процедура с предмет:   Изработване на информационни и рекламни материали за нуждите на Община…


Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка

петък, 26 септември 2014

Уникален номер в регистъра на АОП: 00115-2014-0012 ОБЩИНА РУСЕ, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в…Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: “Обновяване и изграждане на детски площадки на територията на град Русе“

петък, 05 септември 2014

Уникален номер в регистъра на АОП: 00115-2014-0013 ОБЩИНА РУСЕ, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура…


Открита процедура по реда на Закона за обществени поръчки

вторник, 02 септември 2014

Открита процедура  с предмет: Зимно поддържане по две обособени позиции: Позиция 1: Зимно поддържане на входно- изходните участъци от републиканската пътна мрежа…


https://www.livechatalternative.com/