Пропускане до съдържанието на страницата

Обществени поръчки-профил на купувача преди 01.10.2014 г.

Съобщение за оповестяване на ценови предложения

петък, 24 октомври 2014

Община Русе, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Зимно поддържане…


Открита процедура по реда на Закона за обществени поръчки

понеделник, 06 октомври 2014

Открита процедура с предмет:   Изработване на информационни и рекламни материали за нуждите на Община…


Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка

петък, 26 септември 2014

Уникален номер в регистъра на АОП: 00115-2014-0012 ОБЩИНА РУСЕ, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в…Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: “Обновяване и изграждане на детски площадки на територията на град Русе“

петък, 05 септември 2014

Уникален номер в регистъра на АОП: 00115-2014-0013 ОБЩИНА РУСЕ, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура…


Открита процедура по реда на Закона за обществени поръчки

вторник, 02 септември 2014

Открита процедура  с предмет: Зимно поддържане по две обособени позиции: Позиция 1: Зимно поддържане на входно- изходните участъци от републиканската пътна мрежа…


Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/