Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г.

Намерени 315 резултата


Номер: 2018-029

Публикувано на: 25.04.2018 г. | 15:30:58 ч.

Проектиране и строителство на обект Обособяване на буферен паркинг за автомобили, кв. 592, УПИ II-за паркинг, ж.к.

Процедура: събиране на оферти с обяваНомер: 2018-027

Публикувано на: 19.04.2018 г. | 09:37:06 ч.

Упражняване на авторски надзор за обект: „Външен асансьор към сградата на „Дневен център за стари хора“, ул.“Йосиф Цанков“ №47, гр. Русе

Процедура: договаряне без предварително обявление

https://www.livechatalternative.com/