Пропускане до съдържанието на страницата

Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г.

Намерени 315 резултата


Номер: 2018-029

Публикувано на: 25.04.2018 г. | 15:30:58 ч.

Проектиране и строителство на обект Обособяване на буферен паркинг за автомобили, кв. 592, УПИ II-за паркинг, ж.к.

Процедура: събиране на оферти с обяваНомер: 2018-027

Публикувано на: 19.04.2018 г. | 09:37:06 ч.

Упражняване на авторски надзор за обект: „Външен асансьор към сградата на „Дневен център за стари хора“, ул.“Йосиф Цанков“ №47, гр. Русе

Процедура: договаряне без предварително обявление

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/