Пропускане до съдържанието на страницата

Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г.

Намерени 315 резултата

Номер: 2017-017

Публикувано на: 13.04.2017 г. | 10:01:30 ч.

Доставка на хранителни продукти за ДСП, Домове за стари хора, СПОТ, ДЯ - Ново село, ДМК, проект

Процедура: открита процедураНомер: 2017-011

Публикувано на: 14.03.2017 г. | 11:16:03 ч.

Упражняване на авторски надзор с четири обособени позиции

Процедура: договаряне без предварително обявление


Номер: 2017-010

Публикувано на: 01.03.2017 г. | 09:02:47 ч.

Извършване на независим финансов одит по обособени позиции

Процедура: публично състезание
Номер: 2017-007

Публикувано на: 06.02.2017 г. | 09:44:18 ч.

Доставка на горива за нуждите на Община Русе по обособени позиции

Процедура: договаряне без предварително обявлениеНомер: 2017-005

Публикувано на: 30.01.2017 г. | 14:43:19 ч.

Сключване на застраховки за нуждите на Община гр. Русе и бюджетните и звена: Застраховка ЖИВОТ

Процедура: покана до определени лицаНомер: 2017-003

Публикувано на: 23.01.2017 г. | 11:22:02 ч.

Изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци образувани на територията на община Русе

Процедура: събиране на оферти с обява


Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/