Пропускане до съдържанието на страницата

Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г.

Намерени 315 резултата

Номер: 2019-022

Публикувано на: 07.05.2019 г. | 13:45:50 ч.

Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Благоустрояване на ЦЮР 1 и околните пространства“, гр. Русе

Процедура: събиране на оферти с обява
Номер: 2019-019

Публикувано на: 23.04.2019 г. | 14:34:25 ч.

Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Благоустрояване на бл. „Опал“ и бл. „Дружба“

Процедура: събиране на оферти с обяваНомер: 2019-017

Публикувано на: 23.04.2019 г. | 10:31:17 ч.

Упражняване на авторски надзор за обект “Отводняване на ЖП подлез на бул. „Липник“, в участъка от ул. „Дебър“ до улица „Мъглиж“ в град Русе ”

Процедура: договаряне без предварително обявлениеНомер: 2019-015

Публикувано на: 17.04.2019 г. | 14:09:35 ч.

Доставка на автомобили нови и втора употреба за нуждите на Община Русе и нейните второстепенни разпоредители

Процедура: открита процедура

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/