Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г.

Намерени 315 резултата

Номер: 2019-022

Публикувано на: 07.05.2019 г. | 13:45:50 ч.

Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Благоустрояване на ЦЮР 1 и околните пространства“, гр. Русе

Процедура: събиране на оферти с обява
Номер: 2019-019

Публикувано на: 23.04.2019 г. | 14:34:25 ч.

Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Благоустрояване на бл. „Опал“ и бл. „Дружба“

Процедура: събиране на оферти с обяваНомер: 2019-017

Публикувано на: 23.04.2019 г. | 10:31:17 ч.

Упражняване на авторски надзор за обект “Отводняване на ЖП подлез на бул. „Липник“, в участъка от ул. „Дебър“ до улица „Мъглиж“ в град Русе ”

Процедура: договаряне без предварително обявлениеНомер: 2019-015

Публикувано на: 17.04.2019 г. | 14:09:35 ч.

Доставка на автомобили нови и втора употреба за нуждите на Община Русе и нейните второстепенни разпоредители

Процедура: открита процедура

https://www.livechatalternative.com/