Пропускане до съдържанието на страницата

Община Русе е подала в срок всички изискани документи за получаване на финансиране от МРРБ

четвъртък, 06 октомври 2022

Община Русе е подала в срок към МРРБ и Националното сдружение на общините в Република България всички документи, които са били изискани за кандидатстване за целево финансиране за възстановяване на уличната мрежа в града след проекта на ВиК.
След като на 29 юли Общината бе одобрена да получи 7 758 986.89 лв. и след смяната на правителството, беше проведена нова процедура, в  края на която Русе вече не присъства в публикувания от министерството списък. Лишени от финансиране са 32 общини.
Посредник в процедурата между местните власти и министерството беше НСОРБ. Оттам към местните администрации бяха изпратени писма с изисквания за съдържанието и документи, които трябва да се предоставят  до 16 август.
В указания срок местната администрация е входирала писмо към двете институции, съдържащо пълен остойностен списък с улиците, които имат нужда от основен ремонт, разделени по райони, като списъкът е одобрен от главния архитект. В писмото на Сдружението изрично е подчертано, че оттам няма да събират строителна документация от общините, а е необходимо те единствено да декларират наличието на разрешения за строеж. Същите насоки са получени и при лични разговори между ръководството на Общината и НСОРБ.
Съгласно това условие към списъка с всички 50 улици, за които се иска финансиране, Общината декларира наличието на разрешения и са посочени конкретните им номера.
В деня на публикуването на новия списък, от който Русе е изключен, местната администрация е изпратила ново писмо с възражение и повторно искане на финансиране.
Комуникацията с министерството продължава, като още днес зам.-кметът на Русе Димитър Недев ще се срещне с министъра на регионалното  развитие и благоустройството Иван Шишков.
Община Русе остава в пълна готовност да сключи споразумение с министерството за получаване на финансиране, като освен изисканата документация, за част от обектите са налични и избрани изпълнители.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/