Пропускане до съдържанието на страницата

Община Русе е против изграждането на депо за неопасни отпадъци край Мартен

вторник, 22 август 2023

Община Русе е с отрицателно становище относно инвестиционното предложение на „Елана Агрокредит“ за промяна предназначението на земеделски земи и изграждането на депо за неопасни отпадъци край Мартен.

Писмото е входирано в Общината на 21 август и в кратък срок е разгледано и анализирано от експертите. Заключението им е, че терените са неподходящи.

Описаните в инвестиционното предложение неопасни отпадъци са сгурия, шлака, дънна пепел от котли, летяща пепел от изгаряне на въглища и твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на димни газове.

От отговора на местната администрация до директора на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова става ясно, че съгласно приетия от Общинския съвет Общ устройствен план на община Русе двата имота, обект на предложението, попадат в земеделска зона и са с трайно ползване – „Нива“ и категория – „Четвърта“.

Съгласно правилника за прилагане на Общия устройствен план, както и Закона за опазване на земеделските земи, имоти от четвърта категория НЕ могат да променят предназначението си. Промяна е възможна единствено в случай, че имотът е с по-висока категория от пета, а инвеститорът е от първа категория и то за проекти от вида на създаване на нови и разширяване на озеленени площи за широко обществено ползване, изграждане на крайпътни обслужващи обекти, изграждане на ферми и животновъдни комплекси, екопътеки, веломаршрути, гробищни паркове и др.

В тези случаи промяната на предназначението може да се случи едва след като е направено изменение на Общия устройствен план и е издадено разрешение за направата на Подробен устройствен план, като и двете неща подлежат на гласуване от Общинския съвет.

„За поземлените имоти с идентификатори 47336.40.35 и 47336.40.44 няма постъпило искане за разрешаване изработване на Подробен устройствен план или изменение на ОУПО Русе, но поради изложеното по-горе считаме терените за неподходящи за изграждане на депо за неопасни отпадъци“, е заключението на Община Русе.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/