Пропускане до съдържанието на страницата

Община Русе е сезирала в началото на 2020 г. отговорните институции по сигнал за предполагаемо неработещи филтри в „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД

сряда, 10 януари 2024

Във връзка с широко тиражираната и коментирана в общественото пространство тема с неработещи филтри в „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД Община Русе заявява следното:

След получен през месец януари 2020 г. сигнал за предполагаемо неработещи филтри от аспирационната система в „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД в Община Русе бе насрочена среща с отговорните по казуса институции. На нея кметът Пенчо Милков информира присъстващите представители на РДНСК, РИОСВ, ДАНС, Окръжна прокуратура и ОД на МВР-Русе за предоставени от специалисти и от арх. Драгомир Стоянов данни за евентуално пълно или частично нефункциониране на филтрите в канадската компания. Депутатите, представляващи в този период жителите на община Русе, също са били уведомени писмено за получения сигнал.

Припомняме, че през същата година бе създаден Общински кризисен щаб за чистотата на въздуха в Русе, като в началото на месец септември Пенчо Милков се срещна с управителя на дружеството. На нея той заяви категорично, че компанията трябва да предостави на компетентните органи и обществото актуална информация въведени ли са в експлоатация филтрите и причините за носещите се неприятни миризми в града.

В средата на същия месец Милков се срещна със заместник-министрите на околната среда и водите Атанаска Николова и Николай Кънчев, които бяха командировани в Русе със задачата да се намери трайно и устойчиво решение за качеството на въздуха в Русе. Посещението им се случи след задочен спор между тогавашния екоминистър Емил Димитров и кмета на община Русе относно (не)възможността държавата да осигури модерна измервателна техника за следене на чистотата на въздуха в Русе. След срещата двамата зам.-министри излязоха с доклад, в който предложиха решения, свързани най-вече с провеждане на комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда, включително по изпълнение на изискванията на комплексните разрешителни на операторите във всички 17 предприятия, които са потенциални източници на интензивно миришещи вещества. В доклада на МОСВ се предвиждаше и стартиране на процедура по актуализация на комплексните разрешителни на оператори с установени технически възможности на инсталациите за генериране на неорганизирани емисии.

В началото на месец август 2022 г. кметът на община Русе изпрати писмо до тогавашния министър-председател Гълъб Донев и министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова, в което настоя да бъдат извършени съвместни проверки от МРРБ и МОСВ относно това дали технологичните съоръжения на предприятията – потенциални замърсители, отговарят на първоначално заявените от тях. В кореспонденцията си Пенчо Милков тогава заяви, че е необходимо и да се проследи дали тяхното изпълнение е в съответствие с разпоредбите на националното и европейското законодателство в областта на опазване на околната среда.

Във връзка с предложението на Община Русе през февруари месец 2023 г. РИОСВ изготви списък с предприятия - потенциални замърсители, които бяха проверени от представители на РДНСК-Русе, РИОСВ, дирекция „Екология и транспорт“ и отдел „Строителен контрол“ към местната администрация. РДНСК-Русе установи, че в „Линамар Лайт Металс Русе“ предстои въвеждане в експлоатация на биофилтри, като последващото становище за годността на системата е трябвало да бъде дадено от държавната приемателна комисия.

Община Русе припомня на широката общественост, че контролни функции относно съответствието на проектираните и вече изградени инсталации в промишлени предприятия е единствено в компетенцията на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/. След издаване на разрешение за ползване, правилната им експлоатация се контролира от Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе /РИОСВ/.

Местната администрация продължава да сезира и подпомага компетентните органи за установяване и санкциониране на предприятията, които допускат неприятни миризми извън производствените си площадки.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/