Пропускане до съдържанието на страницата

Община Русе кани всички желаещи администрации да се включат в „Дни на разделното събиране на отпадъци в администрациите“

вторник, 01 август 2023

  От 14 до 18 август Община Русе организира "Дни за разделно събиране на отпадъци в администрациите". Инициативата е част от кампанията "Учрежденията събират разделно! Последвай ги и ти!" по проект „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“, по програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021.

  Всички желаещи администрации могат да се включат като предадат събраната от тях хартия в мобилните центрове на следните адреси:

-              ж.к. „Здравец-Север“, ул. „Родопи“, между блокове „Бабуна планина“ и „Руй планина“

-              ж.к. „Ялта“, ул. „Шип“.

 Целта на инициативата е да се насърчат администрациите да започнат да събират разделно. Резултатите от проведената кампания, и събраната хартия, в рамките на този ден, ще бъде публично оповестена и публикувана на сайта на проекта.

 

Този документ е създаден в рамките на проект BGENVIRONMENT-3.002-0005-C02 ,,Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово’’, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма ,,Опазване на околната среда и климатични промени’’, чрез ФМ на ЕИП 2014-2020 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм“.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/