Пропускане до съдържанието на страницата

Община Русе се допитва до русенци за изграждането на нов парк в кв. Здравец

петък, 30 юни 2023

Община Русе възнамерява да кандидатства за финансиране по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България, даваща възможност за финансиране изграждането на нови паркови зони в градовете. В тази връзка бе подготвена кратка анкета, целяща проучване на местните нагласи.

Предложението е за обособяването на парк в имот общинска собственост, разположен в кв. "Здравец Изток", западно от сградата на Мол Русе.

Анкетата събира и предложение за дейностите, които да се развиват в парка – отдих, спорт, детски игри и забавления, събития и други.

Община Русе призовава гражданите да бъдат активни и да дадат своето мнение до 7 юли - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI0aVHTYroFLkD2OdWhwMbQBoIRLw_pgcPFE2htHQC6fGBNw/viewform 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/