Пропускане до съдържанието на страницата

Седмичен отчет за дейността на общинската администрация

петък, 30 юни 2023

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:       

 

 • положена бе изцяло нова асфалтова настилка, ограничена с бетонови пътни ивици, на паркинга и подходите между бл. „Родопи“ и бл. „Рупел“ в кв. Здравец – Север 1;
 • монтирани бяха нови улични стълбове с LED осветителни тела по ул. „Григор Пърличев“ в кв. Дружба 3 - в участъка от бл. „1“ до кръстовището с ул. „Н. Й. Вапцаров“;
 • на 30 юни бяха извършени обработки срещу комари на територията на с. Сандрово, с. Николово, с. Просена и с. Долно Абланово;
 • на 30 юни бяха извършени са обработки срещу комари  на територията на град Русе – Централна градска част, Парка на младежта, Парка на Възрожденците и кея;
 • положена бе хоризонталната пътна маркировка по бул. „Васил Левски“, бул. „Христо Ботев“, ул. „Потсдам“, ул. „Филип Станиславов“ /в участъка от кръстовище с ул. „Зорница“ до кръстовище с бул. „Васил Левски“/, пред кръстовищата по ул. „Братислава“ и на места, определени за паркиране на автомобили за хора с увреждания пред бл. „Комаров“ в кв. Здравец, бл. „104“ в кв. Чародейка – Г – юг и бл. „Тракция“ в кв. Възраждане;
 • извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките по ул. „Екзарх Йосиф“ и в околоблоковите пространства на бл. „310“, бл. „402“ и бл. „403“ в кв. Чародейка;
 • извършени бяха ремонти чрез студено изкърпване със специализирана машина тип „печматик“ на компрометирани участъци по уличната мрежа на с. Ястребово и с. Семерджиево;
 • ремонтирани и са възстановени бяха дъждоприемни шахти по бул. „България“ и ул. „Тунджа“;
 • възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по алеи „Възраждане“, ул. „Адмирал Рождественски“, ул. „Александровска“, ул. „Братислава“, ул. „Константин Димчев“, ул. „Муткурова“, ул. „Николаевска“, както и по уличната мрежа в гр. Мартен, с. Басарбово, с. Николово и с. Ново село;
 • извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места на пл. „Свобода“, пл. „Елиас Канети“, в Парка на младежта и в околоблоковите пространства на бл. „86“ в кв. Здравец и бл. „Фридрих Енгелс“ в кв. Родина 2;
 • извършени бяха текущи ремонти и възстановяване на светофарни уредби на кръстовищата на ул. „Стефан Стамболов“ с ул.  „Сент Уан“, бул. „Липник“ с ул. „Котовск“ и ул. „Борисова“ с бул. „Неофит Бозвели“;

 

- монтирани бяха 20 нови пътни знака за организация на движението на различни места в града;

 • наградени бяха участниците в конкурса на тема „Пази детето на пътя“, посветен на Международния ден за безопасност на движението - 29 юни. От най-добрите рисунки бяха направени дизайни на плакати и флаери, които бяха поставени на видно място в превозните средства от обществения транспорт;
 • Община Русе бе отличена в категорията „Активна общинска политика по безопасно движение по пътищата“ на тържествена церемония в Националния пресклуб на Българската телеграфна агенция в София, където бяха връчени първите годишни награди за пътна безопасност на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) по случай Международния ден за безопасност на движението по пътищата – 29 юни;
 • на 28 юни бе въведена временна организация на движението (ВОБД) на ул. „Муткурова“, ул. „Георги С. Раковски“ в тупиковата ѝ част при пл. „Света троица“, ул. „Хан Омуртаг“ и ул. „Цар Асен“, във връзка с кабелно електрическо захранване за жилищни сгради;
 • в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 10 кучета, осиновени - 3 и бе извършена кастрация на 5 кучета. Върнати по места бяха 2 обработени безстопанствени кучета.

 

РЕСОР  „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

 • на 28 юни бяха публикувани свободните места за трето класиране за прием в детските градини и подготвителните групи в училищата;
 • на 26 юни бяха публикувани резултатите от трето класиране за първи клас и бе обявена информация за наличните свободни места във всички училища на територията на община Русе към 30 юни;
 • след проведен конкурс за избор на частен доставчик, бе сключен договор за предоставяне на социалната услуга „Център за временно настаняване“ на територията на община Русе;
 • във връзка с приключване на проектните дейности по проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 - предоставяне на новите услуги – Център за грижа за лица с психични разстройства и „Център за грижа за лица с различни форми на деменция в община Русе“ по сключен административен договор BG05М9ОР001-2.090-0020-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., бе проведена заключителна конференция;
 • в Общинския съвет бяха входирани предложения за приемане на Годишен план на дейностите за 2023 г., в изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Русе, за спонсорство на спортни кубове и за сключване на споразумение за сътрудничество за неделни и летни образователни занимания;
 • разпределени бяха средствата за познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2023/2024 г.;
 • ОП „Спортни имоти“ преотстъпи помещение в Спортен комплекс „Ялта“ за нуждите на Спортен клуб за ветерани „Дунав“;
 • здравните медиатори проведоха консултации  на  75 лица от кв. Селеметя, кв. Средна кула, кв. Здравец и кв. Дружба за задължителни ваксини и за рисковете от пропускането им;
 • отпуснати бяха финансови средства на 11 семейства за раждане на второ дете и на едно семейство за раждане на близнаци, съгласно Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Русе.
 • проведени бяха дейности по повод 26 юни - Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици с ученици от ОУ „Отец Паисий“, АГ „Гео Милев“ и деца от  „Кризисен център за непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в риск“;
 • експерти  от Превантивно - информационния център участваха в 17-ата Национална конференция по проблемите на превенцията, употребата и злоупотребата с наркотични вещества, където те представиха добри практики от Общинския съвет по наркотични вещества (ОбСНВ) – Русе;
 • на 29 юни на русенския кей бе проведен концерт по случай Международния ден на река Дунав;
 • продължава подготовката на Летния фестивал „Сцена под звездите“, който ще стартира на 30 юни на площада пред Държавна опера Русе с концерт – спектакъла „На гости в Малката Виена“.

 

 

РЕСОР „ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“:

 

 • на 28 юни беше депозирано проектно предложение за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДГ „Зора“ по покана от Националния доверителен екофонд, Подпрограма „Енергийна ефективност на общински училища и детски градини“
 • започна подготовката за Коледен базар 2023 г. Внесено бе предложение до Общинския съвет за одобряване на провеждане на публичен търг с явно наддаване за позициите, предвидени за заведения за хранене. Базарът отново ще се проведе на пл. „Свобода“ пред Съдебната палата. Обмисля се вариант за втори базар, който да бъде разположен непосредствено до Ледената пързалка;
 • завърши и втората процедура за отдаване под наем на павилиони общинска собственост до спирките на градския транспорт. В търга взеха участие 9 различни субекта. 20 павилиона намериха своите нови стопани, като за един от тях процедурата бе прекратена поради невъзможност за приключване на същата;
 • експерти от дирекция „Международни политики, стопански дейности и анализи“ взеха участие в обучение по проект „MENERGERS – „Енергиен мениджър“ в общините“, финансиран от Европейската инициатива за климата на Федералното правителство на Република Германия. Община Русе е една от трите пилотни общини в България, които са избрани да участват. Целта е на място да се представят реализирани добри практики за подобряване на енергийната ефективност в градски условия;
 • на 27 юни експерти от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ участваха в уебинар за трансфер на знания на тема „Иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето на потребителите, за по-чист въздух в градска среда“. Събитието беше организирано от Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ и представи идеи от „новото“ поколение – победителите от INNOAIR хекатоните. Иновативните предложения на младите хора бяха свързани с паркиране в реално време с изкуствен интелект, създаване на малък градски служител „SparkBot“ за поддържане на чистота в градски условия, различни решения за устойчиво градско развитие като “SOFIA PASS”, „CY Power” и „Eco-Port”. Част от идеите вече намират приложение в реална среда;
 • на 29 юни експерти от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ участваха във форум по инициативата на консорциум АКРОС – европейски трансграничен университет. Събитието беше организирано от Русенския университет „Ангел Кънчев“, Българо-румънската търговско промишлена палата и Университета в Крайова, Румъния. С участниците от общо 10 европейски университета бяха обсъдени трансграничните предизвикателства чрез интердисциплинарен и трансрегионален подход;
 • експерти от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ се обучаваха на тема „Технологии за дигитализация на културно и историческо наследство“ в рамките на проект „Опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне“. Дейността е пряко свързана с новоформирания и оборудван център по дигитализация към Община Русе, в който започват работа трима специалисти;
 • на 30 юни експерти от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ участваха в среща по проект „Нaсърчаване на партньорското управление в сферата на местно икономическо развитие и подобряване на инвестиционната среда“. Събитието бе организирано съвместно от Българо-румънска търговско промишлена палата и Община Русе и събра в онлайн платформа представители на бизнеса от региона. Представен бе новият инвестиционен профил на Община Русе с актуализирани данни за активността и основно развиваните сектори в местната икономика, както и резултатите от анкетно проучване и интервюта с представители на бизнеса за взаимоотношенията си с местната власт;
 • внесени бяха 26 предложения за разглеждане на предстоящата сесия през месец юли в Общинския съвет, касаещи управлението и разпореждането с общинска собственост.

 

 

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 

 • продължава изграждането на новата сграда на ДГ „Радост“, която се намира на ул. „Княз Дондуков – Корсаков“ 3;
 • започна подготовката на ремонта на Пенсионерски клуб № 10, намиращ се на ул. „Родопи“ 9;
 • започна подготовката на дейностите по възстановяване на метални елементи по фасадата на сградата на бул. “Фердинанд“ 3;
 • продължава ремонтът на отоплителната инсталация в Помощно училище „Др П. Берон“ - Русе;
 • започна подготовката за ремонт на отоплителната инсталация в Дом за възрастни с деменция „Приста“;
 • изготвена бе покана за строителния надзор на втория етап от изграждането на скейтпарка;
 • съгласувани бяха 12 инвестиционни проекта с 20 проектни части, постъпили за одобряване и издаване на разрешение на строеж;
 • извършени бяха 20 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/