Пропускане до съдържанието на страницата

Община Русе ще приема документи за отпускане на средства за издаването на технически паспорти, енергийни обследвания и архитектурни заснемания на блоковете до 28 март

вторник, 21 март 2023

       28 март е срокът, в който служителите на Община Русе ще приемат документи във връзка със започналата кампания на администрацията за подпомагане на кандидатстващите за безвъзмездно саниране. Заемообразните средства за издаването на технически паспорти, енергийните обследвания и архитектурните заснемания на блоковете, които ще кандидатстват по програмата, са осигурени от собствения бюджет на Община Русе. Размерът им е до 1 милион лева.

      При одобрено проектно предложение предоставените средства ще се възстановяват от полученото финансиране по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I"(Процедурата) по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България. В случай че кандидатстващата сграда не бъде одобрена за финансиране по горепосочената процедура, получените средства следва да бъдат върнати на Община Русе в срок до 12 месеца от влизане в сила на решението за отказ от финансиране по процедурата.

        За отпускане на заемообразните средства от Община Русе ще бъдат одобрени сдружения на собствениците на многофамилни жилищни сгради, отговарящи на следните условия:

       - собствениците на повече от 95% от идеални части от общите части на етажна собственост членуват в Сдружение на собствениците на многофамилни жилищни сгради и са подкрепили изпълнението на проекта при гласуването на общото събрание;

        - сдружението на собствениците кандидатства по процедурата с цяла сграда, а не с отделна блок-секция или група от блок-секции;

        - 100 % от собствениците в етажната собственост са подписали Декларации за готовност за осигуряване на достъп до самостоятелните им обекти;

       - сдружението на собствениците на многофамилни жилищни сгради предоставя в Община Русе оферта или сключен договор с лицензирано дружество за извършване на дейностите, посочени в т. 1 на настоящото решение;

       Сдруженията на собствениците, желаещи да се включат със собствени средства в процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, могат да го направят до 10 май. Подробна информация за кандидатстване може да бъде намерена на сайта на Община Русе.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/