Пропускане до съдържанието на страницата

Отбелязваме Деня на социалния работник

вторник, 21 март 2023

Третият вторник на март се отбелязва по цял свят като Ден на социалната дейност и социалния работник.

„За социалната работа няма работен ден и час, трябва да си отдаден непрекъснато и вие доказахте професионализма и човещината си през годините“. С тези думи зам.-кметът Енчо Енчев се обърна към служителите от отдел „Социални дейности“. Той подчерта, че освен ежедневните отговорности, свързани с администрирането на десетките социални услуги в Община Русе, всеки от тях работи и на терен с хора в нужда.

Специална признателност Енчев изрази и към всички доставчици на социални услуги в общината, без които грижата за русенци не би била на това ниво.

През последната година Община Русе разшири обхвата на дейността си в сферата на социалното подпомагане, като разкри 3 нови социални услуги - Център за грижа за лица с психични разстройства, Център за грижа за лица с различни форми на деменция и Кризисен център за непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в риск.

Част от политиката на общината е и непрекъснатото подобряване на материалната среда, в която се предоставят услугите, както и постепенното изграждане на по-голяма енергийна независимост. Фотоволтаични системи вече намаляват разходите в бившия дом „Майка и дете“, където се помещава детска градина и 7 услуги, а в Дома за възрастни с деменция „Приста“ освен слънчевата енергия, се използва и тази от водородна клетка.

Следващите предизвикателства са свързани с промените в Закона за социалните услуги и необходимостта от реформиране на един от най-големите домове за възрастни хора в България  - Дом „Възраждане“.

В момента Община Русе предоставя 49 социални услуги, някои от които без аналог в страната. С тях се обхващат близо 5000 деца и възрастни от различни уязвими групи, в т.ч. лица с различни физически и психически увреждания.

Доставчици на социалните услуги са Община Русе и 11 неправителствени организации – сдружения с нестопанска цел, фондации, ЕООД. Доставчиците на социални услуги за пълнолетни лица със специфични потребности са седем, а тези за деца и младежи със специфични потребности са общо 6. Специализираните институции са три с общ капацитет 436 потребители и 228 наети лица.

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/