Пропускане до съдържанието на страницата

Община Русе започва набирането на проектни предложения по Програма „Култура“ 2024

четвъртък, 29 февруари 2024

Община Русе обявява конкурс за финансиране на проектни предложения в областта на изкуствата и културата. Желаещите ще могат да кандидатстват в две основни направления - международни фестивали в областта на изкуствата /максимален размер на финансиране - 12 000 лв./ и творчески проекти в областта на изкуствата и културата /максимален размер на финансиране - 5 000 лв./. През настоящата 2024 г. собственият принос на кандидатстващите организации по Програма „Култура“ ще продължи да бъде 20 %.

За втора поредна година правилникът на програмата дава възможност на желаещите да кандидатстват с проекти до 2 000 лв. да бъдат освободени от собствено съфинансиране.

Кандидатите, които получават средна оценка под 50% от максимално допустимия брой точки, отпадат от класирането.

Крайният срок за участие в конкурсната процедура е 29 март 2024 г., като документите следва да се депозират в Деловодството на Община Русе. Срокът за отчитане на дейностите по Програма „Култура“ е 1 декември на текущата година.

Съгласно правилника на Програма „Култура“ е възможно документи за кандидатстване да се изпращат и по електронен път на имейл programa.kultura@ruse-bg.eu, като задължителното изискване в случая е наличието на електронен подпис.

Необходимите документи за кандидатстване и правилникът на Програма „Култура“ са публикувани на сайта на Община Русе в раздел „Култура“ тук.

Информационен ден, разясняващ условията за кандидатстване, ще се проведе на 7 март /четвъртък/ от 11 ч. в зала „Култура“ на Община

Русе /ул. „Цариброд“ 3/.

Програма „Култура“ подкрепя развитието на културния процес на територията на община Русе, като насърчава културното многообразие, стимулира въвеждането на иновативни практики, създава условия за мобилност на артисти и творчески формации.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/