Пропускане до съдържанието на страницата

Общинските съветници приеха обща декларация срещу изграждането на инсинератор в Гюргево

понеделник, 11 септември 2023

С пълно единодушие общинските съветници приеха декларация против изграждането на инсинератор за изгаряне на болнични отпадъци в Гюргево. След дълги дебати те приеха общ текст въз основа на предложението на кмета Пенчо Милков и на общинския съветник Асен Даскалов.

Официалната информация бе получена в Община Русе на 16 август и след подробен анализ изпратихме отрицателно становище на 18 август към министър Юлиан Попов, а след това и всички становища на русенци и подписките против. Същото съдържание входирахме към румънското министерство на околната среда, водите и горите, като днес ще прибавим и приетата декларация. Следващата ни стъпка е да инициираме искане за прилагане на процедура по ОВОС в трансграничен контекст“, заяви кметът.

Като представители на РИОСВ Русе и РЗИ Русе на заседанието присъстваха Радостина Туркова и д-р Искра Генева. Двамата експерти потвърдиха отрицателните становища на всяка от институциите, като отбелязаха, че в представеното инвестиционно предложение липсват анализи, данни и факти, с които да се потвърди липсата на негативно въздействие върху качеството на въздуха в Русе и здравето на русенци при изграждане и действие на инсинератора. Туркова допълни още, че РИОСВ е входирала искане към министъра на околната среда и водите за провеждане на процедура по ОВОС в трансграничен контекст.

Междувременно притесненията на русенци бяха повод Министерството на околната среда и водите да поиска от румънското екоминистерство допълнителна информация по инвестиционно намерение за строежа на инсинератора.

Здравното министерство на Република България също даде отрицателно становище за проекта, като посочи, че инвестиционното предложение е потенциално неблагоприятно в трансграничен контекст и не представлява инвестиция, която свежда до минимум отрицателните последици за човешкото здраве.

На 16 септември в Гюргево е организиран поредният протест срещу изграждането на съоръжението. Шествието ще започне в 16 часа от театър „Тудор Виану“.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/