Пропускане до съдържанието на страницата

Общинското звено "КООРС" търси да назначи нови служители

сряда, 30 август 2023

Специализираното звено „Контрол, охрана, обществен ред и сигурност“ към Община Русе търси да назначи нови служители за своите екипи. Позициите са за отдел „Видеонаблюдение и общинска кабелна мрежа".

Кандидатите трябва да са в активна работоспособна възраст, да притежават минимум средно образование, да имат добри комуникативни умения и да бъдат готови да работят в екип. От тях се очаква да притежават познания по общинските наредби, свързани с контрола и опазването на обществения ред, както и Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата.

С всеки един от кандидатите ще се проведе събеседване, като те могат да получат предварителна информация и да подадат своите заявления и автобиографии всеки работен ден от 13 до 14 ч. в периода от 1 до 10 септември на ул. „Котовск“ №2, ет. 6 /сградата на Местни данъци и такси/.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/