Пропускане до съдържанието на страницата

Обява до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр. 3/2011 г.)

вторник, 14 юни 2022

О Б Я В А

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр. 3/2011 г.)

 

ОБЩИНА РУСЕ

с адрес гр. Русе, п. код 7000, площад „Свобода” №6

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

 

„Облагородяване на входното пространство със зони за игра и спорт на запад и на юг от бл. „117“ и бл. „118“, ж. к. „Чародейка - Г - Юг“, гр. Русе“

Местоположение на инвестиционното предложение: Община Русе, гр. Русе, ПИ 63427.6.167, на запад и на юг от бл. 117 и бл. 118, кв. 604, ж. к. „Чародейка Г юг“ по плана на гр. Русе.

собственост: Община Русе.

 

Инвестиционното предложение предвижда:

Облагородяване на входното пространство с кът за отдих, 2 бр. площадки за стрийт фитнес – 119 м2 и фитнес на открито – 99 м2, детска площадка за деца от 3 г. до 12 г. – 300 м2, прилежаща алейна мрежа и озеленяване.

За контакти: инж. Камен Кръстев – Старши инспектор в отдел ИИК, тел. 0876 274034.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе, гр. Русе 7000, „Придунавски булевард” №20, п. к. 26 и в отдел „Екология” на Община Русе, ул. „Олимпи Панов” №6.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/