Пропускане до съдържанието на страницата

Обява до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр. 3/2011 г.)

вторник, 14 юни 2022

О Б Я В А

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр. 3/2011 г.)

 

ОБЩИНА РУСЕ

с адрес гр. Русе, п. код 7000, площад „Свобода” №6

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

 

„Благоустрояване и волейболно игрище между ул. „Цариград“, механа „Русе“, гаражи, бл. „Мургаш“ и бл. „Георги Димитров - 2“, гр. Русе“

Местоположение на инвестиционното предложение: Община Русе, гр. Русе, ПИ 63427.2.2136, кв. 205, ЦГЧ, междублоково пространство на бл. „Мургаш“ – бл. „Георги Димитров - 2“ по плана на гр. Русе.

собственост: Община Русе.

 

Инвестиционното предложение предвижда:

Благоустрояване на тревни площи и спортна площадка за волейбол с размери 2400/1500 см. с необходимите зони за безопасност. Площадката е оградена с ажурна ограда с височина 400 см. Осветяването ще се реализира чрез прожектори с часовник за изключване на осветлението на спортната площадка след определен час. С проекта се предвижда запазване на съществуваща дървесна растителност и обогатяване със сезонно въздействие на новопредвидени дървесно – храстови групи.

За контакти: инж. Камен Кръстев – Старши инспектор в отдел ИИК, тел. 0876 274034.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе, гр. Русе 7000, „Придунавски булевард” №20, п. к. 26 и в отдел „Екология” на Община Русе, ул. „Олимпи Панов” №6.

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/