Пропускане до съдържанието на страницата

Обява на На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС

вторник, 18 юни 2024

О Б Я В А

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (ДВ бр. 25/2003г., изм. ДВ бр. 3/2011 г.)

ОБЩИНА РУСЕ

с адрес гр. Русе, п. код 7000, площад „Свобода” №6

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

 

„Прилагане на мерки за енергийна ефективност на ДГ „Зора“, гр. Русе“

 

Местоположение на инвестиционното предложение: ул. „Измаил“ № 4 , гр. Русе.

Община Русе има инвестиционно намерение за изпълнение на прилагане на мерки за енергийна ефективност на посочения обект. Предвидените дейности са както следва:

 

Мярка 1:Топлоизолиране на външни стени; Мярка 2 : Топлоизолиране на покрив; Мярка 3:Подмяна на дограма; Мярка 4: Мерки по отоплителна инсталация; Мярка 5: Изграждане на система за сградна автоматизация; Мярка 6: Монтаж на фотоволтаична централа.

 

За контакти: отдел „Инфраструктура, строителен и инвеститорски контрол“ към Дирекция „Инфраструктура, строителен инвеститорски контрол“ при Община Русе, ул. „Олимпи Панов“ №6.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе, гр. Русе 7000, бул. „Придунавски” №20, п.к. 26 и в отдел „Екология” при Община Русе, ул. „Олимпи Панов” №6.

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/