Пропускане до съдържанието на страницата

ОБЯВА на основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, от Община Русе (Клетка 3)

сряда, 24 август 2022

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 

От

Община Русе

община Русе, град Русе, площад „Свобода“ №6

ЕИК 000530632

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

Изготвяне на проект за Закриване и рекултивация на клетка III за неопасни отпадъци на територията на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан

 

Местонахождение: гр. Русе, местност “Слатина” № 52 (Под Ормана).

 

  Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе.

Приложение:

  1. Информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/