Пропускане до съдържанието на страницата

Обява на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (ДВ бр. 25/2003г., изм. ДВ бр. 3/2011 г.)

вторник, 23 януари 2024

О Б Я В А

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (ДВ бр. 25/2003г., изм. ДВ бр. 3/2011 г.)

ОБЩИНА РУСЕ

с адрес гр. Русе, п. код 7000, площад „Свобода” №6

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

 

„Основен ремонт на ул. „Муткурова“, ул. „Мостова“, ул. „Войводова“ и бул. „Цар Фердинанд“, гр. Русе“

 

Местоположение на инвестиционното предложение: ул. „Муткурова“, ул. „Мостова“, ул. „Войводова“ и бул. „Цар Фердинанд“, гр. Русе.

Община Русе има инвестиционно намерение за изпълнение на основен ремонт по посочените по-горе улици. Предвидените дейности са както следва:

За ул. „Муткурова“, ул. „Мостова“ и ул. „Войводова“ – бордюрите ще бъдат подменени с нови 15/25/50 на местата и тротоарни настилки, показани на чертежите, предвижда се рехабилитация на съществуващата асфалтова настилка, а в участъците с големи деформации ще се изпълни реконструкция.

За бул. „Цар Фердинанд“ – поради доброто състояние тротоарните настилки ще бъдат запазени, Предвижда се рехабилитация на съществуващите асфалтобетонови настилки по уличната платна и реконструкция на настилката в участъците с големи деформации.

 

За контакти: отдел „Инфраструктура, строителен и инвеститорски контрол“ към Дирекция „Инфраструктура, строителен инвеститорски контрол“ при Община Русе, ул. „Олимпи Панов“ №6.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе, гр. Русе 7000, бул. „Придунавски” №20, п.к. 26 и в отдел „Екология” при Община Русе, ул. „Олимпи Панов” №6.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/