Пропускане до съдържанието на страницата

Обява на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (ДВ бр. 25/2003г., изм. ДВ бр. 3/2011 г.)

четвъртък, 29 февруари 2024

 

О Б Я В А

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (ДВ бр. 25/2003г., изм. ДВ бр. 3/2011 г.)

ОБЩИНА РУСЕ

с адрес гр. Русе, п. код 7000, площад „Свобода” №6

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

 

„Основен ремонт на ал. „Възраждане“, гр. Русе“

 

Местоположение на инвестиционното предложение: ал. „Възраждане“, гр. Русе, ПИ с идентификатор 63427.1.89 по КККР на гр. Русе.

Община Русе има инвестиционно намерение за изпълнение на основен ремонт на ал. „Възраждане“, гр. Русе. В проектната разработка се предвижда изпълнение на нови бордюри 18/35, нови тротоари от асфалтобетон, бетон при подходи и гаражи. Изцяло нови асфалтобетонови настилки по платното за движение.

 

За контакти: отдел „Инфраструктура, строителен и инвеститорски контрол“ към Дирекция „Инфраструктура, строителен инвеститорски контрол“ при Община Русе, ул. „Олимпи Панов“ №6.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе, гр. Русе 7000, бул. „Придунавски” №20, п.к. 26 и в отдел „Екология” при Община Русе, ул. „Олимпи Панов” №6.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/