Пропускане до съдържанието на страницата

Обява на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и съобразено с изискванията на чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС от ЕТ "КРИСТАЛ - П - 92 - ПЛАМЕН ДОБРЕВ"

понеделник, 13 декември 2021

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр. 91 от 25 Септември 2002 г., изм. и доп. ДВ. бр. 102 от 27 ноември 2020г.)

От

ЕТ „КРИСТАЛ – П – 92 – ПЛАМЕН ДОБРЕВ“

                гр. Тутракан“, общ. „Тутракан“, обл. Туракан, ул. „Сава                    Огнянов“ № 1, бл. „Русалка“, вх. Б, ет. 3, ап. 24

ЕИК: 117001983

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

„Разширяване на дейността на съществуваща площадка, чрез промяна на количествата на вече разширени отпадъци“

Местоположение: Поземлен имот с идентификатор номер 63427.8.364 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Русе.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе.

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/