Пропускане до съдържанието на страницата

ОБЯВА на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, с възложител "БИОСЕЛФ" ЕООД

вторник, 26 април 2022

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр. 91 от 25 Септември 2002 г., изм. и доп. ДВ. бр. 102 от 27 ноември 2020г.)

От

 „БИОСЕЛФ“ ЕООД

                гр. Мартен, ул. „Любен Каравелов“ №12

       ЕИК: 205055789

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

„Изграждане на сграда за разтегляне, опаковане и експедиция на ядки и сушени плодове“, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 47336.63.370, местност Калето, гр. Мартен.

 

 

               Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе.

         Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/