Пропускане до съдържанието на страницата

Обява на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, с възложител Община Русе - жк. Дружба 3, бул. „Христо Ботев“

четвъртък, 29 септември 2022

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр. 91 от 25 Септември 2002 г. изм. и доп., бр. 42 от 7.06.2022 г., в сила от 7.06.2022 г.,)

От

ОБЩИНА РУСЕ

Община Русе, гр. Русе, площад „Свобода“ №6

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

Разполагане на 1 бр. мобилен център предназначен за разделно събиране на следните отпадъци: хартия, пластмаса, стъкло, метали, електрическо и електронно оборудване, опасни отпадъци от бита, акумулатори и батерии, пържилна мазнина, лекарства с изтекъл срок на годност, флакони със сгъстени газове, тонер касети, луминесцентни лампи генерирани от домакинствата на територията на Община Русе, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.4.681, находящ се на адрес: Община Русе, гр. Русе, жк. Дружба 3, бул. „Христо Ботев“;

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе.

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/