Пропускане до съдържанието на страницата

Обява на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, съобразено с изискванията на член 4, ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, възложител "ТМ ТЕХНОЛОДЖИ АД"

четвъртък, 22 декември 2022

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр. 91/2002 г., изм. и доп….ДВ. бр. 42/2022 г.)

От

                                            

                                               

ТМ ТЕХНОЛОДЖИ АД

 гр. Русе, бул. Тутракан №100

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

        „Повишаване конкурентоспособността на предприятието–реконструкция и модернизация на съществуваща технологична линия за почистване и боядисване на метални повърхнини на детайли и сборки от заваръчни конструкции“

 

         Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе.

         Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/