Пропускане до съдържанието на страницата

Обява на основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда „Подобряване на условията за навигация в общия българо-румънски участък на р. Дунав“

четвъртък, 21 декември 2023

ОБЯВА ЗА СРЕЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Възложител: ИАППД

Седалище: гр. Русе, ул. Славянска 6,

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:

„Подобряване на условията за навигация в общия българо-румънски участък на р. Дунав“
(Rev.2, декември 2023),
с възложител ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“ за българския участък от реката.

 

Срещите за общественото обсъждане ще се проведат както следва:

Дата

Час

Община/Кметство

Място, адрес

23.01.2024 г.

10:00 ч.

Община Брегово

Сградата на Общинска администрация Брегово

 

Адрес:

пл. ''Централен'' № 1

гр. Брегово 3790

23.01.2024 г.

14:00 ч.

Община Ново село

Сградата на Общинска администрация Ново село

 

Адрес:

с. Ново село

Ул. „арх. Илия Попов” № 89

24.01.2024 г.

10:00 ч.

Община Видин

Сградата на Общинска администрация Видин

 

Адрес:

пл. „Бдинци“ 2

Гр. Видин 3700

24.01.2024 г.

14:00 ч.

Община Димово

Сградата на Общинска администрация Димово

 

Адрес:

ул. "Георги Димитров" 137

3750 Димово

25.01.2024 г.

10:00 ч.

Община Оряхово

Сградата на Общинска администрация Оряхово

 

Адрес:

ул: "Андрей Чапразов" №15

гр.Оряхово 3300

25.01.2024 г.

14:00 ч.

Община Гулянци

Сградата на Общинска администрация Гулянци

 

Адрес:

ул. "Васил Левски" № 32

Гулянци 5960

26.01.2024 г.

10:00 ч.

Община Белене

Сградата на Общинска администрация Белене

 

Адрес:

ул. „България №35

гр. Белене 5930

obshtina@belene.bg

26.01.2024 г.

14:00 ч.

Община Свищов

Сградата на Общинска администрация Свищов

 

Адрес:

ул. ”Цанко Церковски” 2

Гр.  Свищов 5250

29.01.2024 г.

10:00 ч.

Община Ценово

Сградата на Общинска администрация Ценово

 

Адрес:

ул. “Цар Освободител” № 66

29.01.2024 г.

14:00 ч.

Община Борово

Сградата на Общинска администрация Борово

 

Адрес: Ул. "Н. Вапцаров" № 1А

гр. Борово 7174

 

30.01.2024 г.

10:00 ч.

Община Тутракан

Сградата на Общинска администрация Тутракан

 

Адрес:

ул."Трансмариска" 31

гр.Тутракан 7600

30.01.2024 г.

14:00 ч.

Община Ситово

Сградата на Общинска администрация Ситово

 

Адрес:

ул. “Трети март” №72

с. Ситово, област Силистра

Докладът за ОВОС и приложенията към него, е на разположение на интересуващите се всеки работен ден както следва:

 1. Община Брегово - сградата на Общинска администрация Брегово, гр. Брегово, 3790, пл. ''Централен'' №1, Център за обслужване на граждани (ЦАО), партер
 2. Кметство с. Връв, Община Брегово - сградата на кметството, 3779, кабинет на кмета.
 3. Община Ново село - сградата на Общинска администрация Ново село, с. Ново село, ул. „арх. Илия Попов” № 89, 3784, ет. 1., информационен център.
 4. Кметство с. Флорентин - сградата на кметството, кабинет на кмета.
 5. Община Видин - сградата на Общинска администрация Видин, пл. „Бдинци“ №2, гр. Видин 3700, етаж 4, стая 7.
 6. Кметство гр.  Дунавци - ул. „Георги Димитров“ №121, ет. 1, стая Деловодство.
 7. Кметство с. Гомотарци - сградата на кметството, ул. „Шеста“ №1, кабинет на кмета.
 8. Кметство с. Сланотрън - сградата на кметството, ул. „Трета“ №27,ет. 2, стая 1.
 9. Кметство с. Кошава - сградата на кметството, ул. „Единадесета“ №15, стая секретар.
 10. Кметство с. Цар Симеоново - сградата на кметството, ул. „Първа“ №39, кабинет на кмета.
 11. Кметство с. Ботево - сградата на кметството, ул. Трета“ №1 , кабинет на кмета.
 12. Община Димово - сградата на Общинска администрация Димово, ул. "Георги Димитров" 137, 3750 Димово,  ет. 2, техническа служба.
 13. Кметство с. Арчар - сградата на кметството , ул. „Кирил и Методий“ №7, кабинет на кмета. 
 14. Община Лом - сградата на Общинска администрация Лом, ул. "Дунавска" №12, гр. Лом 3600, ет. 4, стая 403.
 15. Кметство с. Орсоя - сградата на кметството, ул. „Първа“ №15.
 16. Кметство с. Долно Линево -  център, ул. „Вишна“.
 17. Кметство с. Станево - сградата на кметството, ул. „Петнадесета“ №27.
 18. Община Вълчедръм - сградата на Общинска администрация Вълчедръм, ул. „България №18-20, гр. ВЪЛЧЕДРЪМ 3650,  ет. 2, стая 9.
 19. Кметство с. Долни Цибър - сградата на кметството, ул. „Четвърта“ №10, кабинет на кмета.
 20. Кметство с. Горни Цибър - сградата на кметството, ул. „Първа“ № 66, кабинет на кмета.
 21. Община Козлодуй - сградата на Общинска администрация Козлодуй, ул. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 13, гр. КОЗЛОДУЙ 3320,  ет. 1, стая 104
 22. Община Мизия - сградата на Общинска администрация Мизия, ул. „Георги Димитров“ №25-27, гр. Мизия 3330, ет. 3, стая 303.
 23. Кметство с. Войводово – сградата на кметството, ул. „Георги Димитров“, стаята на кмета.
 24. Кметство с. Сараево – сградата на кметството, ул. „Христо Ботев“ № 35, стаята на кмета.
 25. Община Оряхово - сградата на Общинска администрация Оряхово, ул. "Андрей Чапразов" №15, гр. Оряхово 3300, ет. 2,  стая 203.
 26. Кметство с. Горни Вадин - ул. „Георги Димитров“ №2, 3343.
 27. Кметство с. Долни Вадин – сградата на кметството, ул. „Хан Аспарух“ № 26, кабинет на кмета,  3344.
 28. Община Долна Митрополия - сградата на Общинска администрация Долна Митрополия, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №39, гр. Долна Митрополия 5855, ет. 1, стая 104.
 29. Кметство с. Байкал - сградата на кметството, ул. „Георги Димитров“ № 41, конферентна стая.
 30. Община Гулянци - сградата на Общинска администрация Гулянци, ул. "Васил Левски" № 32, Гулянци 5960,  ет. 3, стая 311.
 31. Кметство с. Загражден -  ул. „Георги Димитров“ № 6, ет. 2, стая 1.
 32. Кметство с. Сомовит - ул. „Иван Вазов“ №9, ет. 3, стая 2.
 33. Община Никопол - сградата на Общинска администрация Никопол, ул. „Ал. Стамболийски“ №5, гр. Никопол 5940
 34. Кметство с. Черковица - сградата на пощенска станция, 5951, обл. Плевен, ул. „Георги Димитров“ №8, кабинет на кабинета
 35. Община Белене - сградата на Общинска администрация Белене, ул. „България“ №35, гр. Белене 5930, ет. 1, стая 17
 36. Кметство с. Бяла вода - сградата на кметството, ул. „Васил Левски“ №15, ет. 1, кабинет на кмета, п.к. 5937
 37. Кметство с. Деков - сградата на кметството, ул. „Неделчо Георгиев“ №9, ет.1, кабинет на кмета
 38. Кметство с. Татари - сградата на кметството, ул. „Георги Димитров“ №55, ет. 1, кабинет на кмета
 39. Община Свищов - сградата на Общинска администрация Свищов, ул. ”Цанко Церковски” 2, гр.  Свищов 5250,  ет. 2, стая 32
 40. Кметство с. Вардим - сградата на кметството, ул. „Първа“ №46, кабинет на кмета
 41. Кметство с. Царевец - сградата на кметството, ул. „Първа“ №1, ет. 3, стая АПОН и финанси
 42. Кметство с. Ореш - ул. „Ропотамо“ № 2, ет. 1, деловодство
 43. Община Ценово - сградата на Общинска администрация Ценово, ул. “Цар Освободител” № 66, с. Ценово
 44. Кметство с. Кривина - сградата на кметството, ул. „Дунав“ №27, ет. 2, кабинета на секретар
 45. Кметство с. Новград – кметството на с. Новград,  ул. „Възраждане“ № 36, кабинет на кмета
 46. Кметство с. Беляново – кметство на с. Беляново, ул. „България“ №10, кабинет на секретар
 47. Община Борово - сградата на Общинска администрация Борово, ул. "Н. Вапцаров" № 1А, гр. Борово 7174, ет. 2, стая 309
 48. Кметство с. Батин -  ул. „Любен Каравелов“ №5, ет. 2, стая 2
 49. Кметство с. Горно Абланово – площад „България“ №2, ет. 2, стая 2
 50. Кметство с. Екзарх Йосиф -  ул. „Николаевска“ №1, ет. 2, стая 1
 51. Община Иваново - сградата на Общинска администрация Иваново, ул. ”Олимпийска” №75, с. Иваново 7088, област Русе,  ет. 2, стая 14
 52. Кметство с. Пиргово – сградата на кметството, ул. „Пиргос“ № 38Г, ет. 2, кабинет финансова дейност
 53. Кметство с. Мечка - читалище, ул. „Цар Борис I“ №39, ет. 2, компютърна зала
 54. Кметство с. Тръстеник – Пенсионерски клуб, ул. „Шести Септември“ №70, ет. 1
 55. Община Русе - сградата на Общинска администрация Русе, гр. Русе 7000, ул. „Олимп Панов“ №6, ет. 4, стая 3
 56. Кметство с. Басарбово - сградата на кметството, ул. "Св.св. Кирил и Методий" №67
 57. Кметство с. Мартен - сградата на кметството, ул. "Христо Смирненски" №7
 58. Кметство с. Сандрово - сградата на кметството, ул. "Хан Аспарух" №20
 59. Община Сливо Поле - сградата на Общинска администрация Сливо поле, гр. СЛИВО ПОЛЕ 7060, бул. „България“ №26, ет. 1, стая 14
 60. Кметство с. Ряхово – кметство на с. Ряхово, ул. „Цар Борис I 1, кабинет на кмета
 61. Кметство с. Бабово – кметство на с. Бабово, ул. “Марин Павлов“ №12, кабинет на кмета
 62. Кметство с. Бръшлен – кметство на с. Бръшлен, ул. „България“ №37, кабинет на кмета
 63. Община Тутракан - сградата на Общинска администрация Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31, гр. Тутракан 7600, ет. 2, стая 17
 64. Кметство с. Цар Самуил - сградата на кметството, ул. "Васил Левски" № 1, кабинета на кмета 
 65. Кметство с. Нова Черна - сградата на кметството, ул."Черно море" № 1, вт. 2, кабинет на кмета
 66. Кметство с. Старо село - сградата на кметството, ул. "Митко Палаузов" №2, кабинет на кмета
 67. Кметство с. Дунавец -  Земеделска кооперация Дунавец, ул."Първа"№2, администрация
 68. Кметство с. Пожарево -  сградата на кметството, ул."Втора" №31, кметство, кабинет на кмета
 69. Община Ситово - сградата на Общинска администрация Ситово, ул. “Трети март” №72, село Ситово, Област Силистра, ет. 3, стая 35
 70. Кметство с. Попина - сградата на кметството, ул. "Първи Май" 58, кабинет на кмета
 71. Кметство с. Гарван - сградата на кметството, ул. "Първа"№ 2, кабинет на кмета
 72. Кметство с. Поляна - сградата на кметството, ул."Първа"№35А, кабинет на кмета
 73. Община Силистра - сградата на Общинска администрация Силистра, ул. “Симеон Велики” №33, 7500, Област Силистра
 74. Кметство с. Ветрен – сградата на кметството, ул. „Родопи“ №1, кабинет на кмета
 75. Кметство с. Сребърна – сградата на кметството, ул. “Дунав“ №23, кабинет на кмета
 76. Кметство с. Айдемир – кметство на с. Айдемир, ул. „София“ №82,  кабинет на кмета
 77. Кметство с. Калипетрово – кметство на с. Калипетрово, ул. „Нов живот“ №47, кабинет на кмета
 78. Община Главиница - сградата на Общинска администрация Главиница, ул. “Витоша” №44, Област Силистра, гр. Главиница, 7630,ет. 3
 79. Кметство с. Долно Ряхово -  сградата на кметството, ул. „Първа“ №75, ет. 2
 80. Кметство с. Малък Преславец – сградата на кметството, ул. “Хан Омуртаг“ № 44, ет. 2

Докладът за ОВОС и приложенията към него ще бъдат на разположение на заинтересованите лица и на интернет сайта МОСВ - www.moew.government.bg, на интернет сайта на ИАППД https://www.appd-bg.org/events/news и всеки работен ден в администрацията на посочените кметства и общини и офиса на Възложителя на адрес гр. Русе, ул. Славянска 6, от 10 часа до 16.00 часа.

Писмени становища могат да се предоставят на обявените по-горе места, където е осигурен достъп до доклада за ОВОС и приложенията към него и на адреса на Възложителя – ИАППД гр. Русе, ул. Славянска 6, всеки работен ден от 10 часа до 16.00 часа или на срещите за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:

Божидар Янков – Главен секретар на ИАППД, Телефон: (+359)82298035; e-mail: yankov@appd-bg.org

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/