Пропускане до съдържанието на страницата

Обява на среща за обществено обсъждане на основание чл. 97, ал. 3, във връзка с чл. 81, ал.1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда - "МЕТАЛ ФУСИОН" ЕООД

сряда, 12 май 2021

„МЕТАЛ ФУСИОН“ ООД

7000, гр. Русе, ул. Aлександровска №26, ет.4. офис4

тел. 0893-629-567; email: darina@metal-fusion.com; Sergio@metal-fusion.com


 

О Б Я В А

на среща зо обществено обсъждане

 

”МЕТАЛ ФУСИОН” ЕООД - гр. Русе

 

но основание чл. 97, ал. Зг във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване но околната среда

 

УВЕДОМЯВА

 

всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение:

 

„Преустройство и промяна предназначението на част от промишлена сграда с идентификатор 63427.3.782.25 и промишлено сграда с идентификатор 63427.3.782.24 за дейности по преработка чрез топене на скрап от черни метали с капацитет до З тона на ден и производство на детайли от въглеродна и неръждаема стомана” с местоположение: имот с идентификатор 63427.3.782, ЗПЗ бул. „Трети Март” № 40, Западна промишлена зона, гр. Русе.

 

Срещата ще се проведе на 14 юни (понеделник), от 17 часа в сградата на община Русе на ул. Олимпи Панов № 6.

 

Докладът за ОВОС е на разположение но интересуващите се всеки работен ден от 9 до 17 часа, както следва:

 

в Община Русе, ул. „Олимпи Панов” №6 — отдел „Екология“ в РИОСВ — Русе, бул. ”Придунавски” 20.

 

Писмени становища могат да се депозират в деловодството на Община Русе, РИОСВ-Русе или на срещата за обществено обсъждане.

 

За контакти по общественото обсъждане, от страна на възложителя: Дарина Икаловска, тел. 0893-629-567.

 


Пълния Доклад за оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) може да откриете тук.

Нетехническо резюме на Доклада за оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) може да откриете тук.

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/