Пропускане до съдържанието на страницата

ОБЯВА ОТНОСНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОВОС И ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ "ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА НАВИГАЦИЯ В ОБЩИЯ БЪЛГАРО-РУМЪНСКИ УЧАСТЪК НА РЕКА ДУНАВ", Възложител: ИАППД

петък, 09 февруари 2024

ОБЯВА Подобряване на условията за навигация в общия българо-румънски участък на р. Дунав (.pdf)

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/